GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604001192020 MALZEME-I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenciler ve metal olmayan malzemeler, metal algılama ve sınıflandırma, ısıl işlem, plastikler, sınıflandırma, ticari ve mühendislik plastiklerinin tanımı, metaller, plastikler ve uygulanan test yöntemleri (çekme testi, sertlik ölçümü, MFI, HDT , Vicat ..) genel konuların işlenmesidir1 Atom, atomlar arası bağlar (iyonik, kovalent, metallik bağlar.) arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
2 Atomlar arası bağ kuvveti bağ enerjisinin ürün özellikleri üzerindeki etkisini bilme ve kavrayabilme
3 Kristal kafes yapıları (HMK, YMK ve SHD.) arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
4 Kristal kafes yapılarının malzemenin fiziksek özellikleri arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
5 Atomik doluluk faktörünün (ADF) önemini kavrayabilme ve malzemelerin yoğunluğu hesaplayabilme, arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
6 Demir ve demir dışı alaşımlar arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
7 Paslanmaz çelik ve çelikler arasındaki temel farkları tanıma, sınıflandırabilme ve arasındaki farkı kavrayabilme
8 Demir karbon denge diyagramının tanıma ve kavrayabilme
9 Atomik difüzyon ve çeliklerde yüzey sertleştirme (nitrasyon, sementasyon.) işlemleri arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme
10 Plastiklerin sektörel bazda dağılımı ve kullanım alanlarını tanıma ve kavrayabilme
11 Termoplastik, termoset ve elastomer plastikler arasındaki temel farkları tanıma ve kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Atom, atomik bağ, kristal yapı, çelikler, ısıl işlem, plastiklerin kullanımı, dağılımı ve sınıflandırılması, test yöntemleri (çekme testi, sertlik ölçümü, MFI, HDT, Vicat.) konularında genel olarak bilgi edinmelerini ve malzeme - ürünlere uygulanan test yöntemlerini tanıma, deney sonuçlarını irdeleyebilme ve ürüne uygun doğru malzeme seçebilme becerilerinin kazandırılmasıdır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atom, atomlar arası bağlar ve bağ kuvveti arasındaki temel farklar
2 Kristal kafes yapıları ve arasındaki temel fark-lar
3 ADF’nin önemini kavra-yabilme ve malzeme-lerin yoğunluğu hesap-lama
4 Demir ve demir dışı alaşımlar arasındaki temel farklar
5 Paslanmaz çelik ve çelikler arasındaki temel farklar
6 Demir karbon denge diyagramı
7 Atomik difüzyon ve çeliklerde yüzey sert-leştirme yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Plastiklerin sektörel baz-da dağılımı ve kullanım alanlarını tanıma
10 Termoplastik, termoset ve elastomer plastikler arasındaki temel farklar
11 PE, PP, PVC, PB, PS, gibi ticari plastikler arasın-daki temel farklar
12 Kopolimer yapının olu-şumu ve ABS, SAN, PMMA, ASA, gibi müh-endislik plastikleri ara-sındaki temel farklar
13 Mühendislik ve yüksek performans plastikleri (PA, PC, PBT, PTFE, PEK, PEEK, PAI,..) arasındaki temel farklar
14 Elastomer (PTE, PTU ) ve termoset (PF..) plas-tikler arasındaki temel farklar
15 Plastik ve metallere uygulanan test yön-temlerini tanıma ve kavrayabilme
16 Final Sınavı

Sami SAYER , Malzeme Bilgisi (Ders notu) (Ege Ünv.) , Halim DEMİRCİ,Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi, ALFA Yayınları , Ö. Tunç SAVAŞÇI, Nurseli UYANIK, Güneri AKOVALI , Plastikler ve Plastik Teknolojisi, PAGEV Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 2 4 1 1 4
ÖÇ 2 1 1 1 3 3 1 1 3 5 2 3 1 1 4
ÖÇ 3 1 1 1 4 3 1 1 3 5 2 4 1 1 4
ÖÇ 4 1 1 1 4 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 5 1 1 1 3 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 6 2 3 1 4 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 7 1 3 1 3 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 8 2 3 1 4 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 9 1 3 1 4 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 10 2 3 1 3 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
ÖÇ 11 2 3 1 4 3 1 1 3 5 3 4 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek