GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604002092020 ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Isıl işlemin tanımı, yapılış nedenleri, ısıl işlem fırınları, ısıl işlem uygulamalarında cevap aranması gereken hususlar ve tavlama çeşitleri, yüzey sertleştirme işlemleri, demir dışı metallere uygulanan ısıl işlemler hakkında bilgilendirme.1 Isıl işlemin tanımı, yapılış nedenleri, ısıl işlem fırınları,
2 demir dışı metallere uygulanan ısıl işlemler hakkındaki uygulamaları kavrayabilme.
3 ısıl işlem uygulamalarında cevap aranması gereken hususlar ve tavlama çeşitleri, yüzey sertleştirme işlemleri,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Isıl işlemin tanımı, yapılış nedenleri, ısıl işlem fırınları, ısıl işlem uygulamalarında cevap aranması gereken hususlar, tavlama çeşitleri, sertleşebilirlik ve derinliğine sertleştirme, yüzeyin bileşimini değiştirmeden yapılan yüzey sertleştirme işlemleri sıcaklık – zaman – dönüşüm diyagramlarından yararlanılarak yapılan tavlama çeşitleri, demir dışı metallerde, alaşımlı çeliklerde ve döküm malzemelerinde ısıl işlem uygulamalarının teorik gösterilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Isıl işlemin tanımı, yapılış nedenleri
2 Isıl işlemlerin sınıflandırılması. Teknikte kullanılan ısıl işlem yöntemlerinin tanımı yapılış amacı ve uygulama prosedürleri
3 Isıl işlem fırınları
4 "Tavlama çeşitleri: Gerilme giderme;Difüzyon tavı;Yumuşak tavlama; Normalleştirme Tavı- Perlitleştirme tavlaması Rekristalizasyon; Kaba tane tavlaması"
5 Zaman Sıcaklık Dönüşüm Diyagramları (İzotermik ve Sürekli)
6 Demir esaslı alaşımlarda alaşım elementlerinin etkileri
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 Çeliğin Yüzey işlemleri:Alev ve indüksiyonla yüzey sertleştirme:
10 Sementasyon, Nitrasyon, Karbonitrasyon,Borlama- Çökelme Sertleştirmesi mekanizması
11 Takım çeliklerinin ısıl işlemi
12 Dökme demirlere uygulanan ısıl işlemler
13 Demir dışı metallere uygulanan ısıl işlemler
14 Vakum kaplamalar
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVI

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William Callister, Metallerin ısıl işlem teorisi, NovikovYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 10 1 10
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 10 1 10
Proje Hazırlama 10 5 50
Proje Sunma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 5 1 1 3
ÖÇ 2 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 5 1 1 3
ÖÇ 3 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek