GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963001082009 RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Petrokimya endüstrisindeki önemli rafineri proseslerini ve sistemlerini öğrencilere bilgilendirmek.Rafineri üretim teknolojilerindeki teorik ve uygulama ilişkilendirmesini öğrencilere bilgilendirmek.1 Rafineri teknolojilerindeki hammaddeleri tanıyabilme.
2 Petrol üretimini anlayabilme.
3 Petrolden üretilen önemli ürünleri tanımlayabilme.
4 Rafineride uygulanan ayırma proseslerini öğrenebilme ve tartışabilme.
5 Rafineride uygulanan mekanik prosesleri öğrenebilme ve tartışabilme.
6 Rafineride uygulanan üretim proseslerinin akış şemalarını öğrenebilme.
7 Rafineri tesislerinde petrol ve petrol ürünlerinin akış şemalarını oluşturabilme.

Birinci ÖğretimYok


Ham petrol hakkında genel bilgi.Ham petrol üretimi.Petrolden elde edilen ürünler.Rafineri ürünlerinin eldesinde uygulanan atmosferik distilasyon yöntemi.Rafineri ürünlerinin eldesinde uygulanan vakum distilasyon yöntemi.American Petroleum Instıtue ( API ) ve standartları hakkında genel bilgi.Sıvı ekstraksiyon yöntemi.Rafineride sıvı ekstraksiyon uygulamaları.Rafineri ürünleri eldesinde katalitik prosesler hakkında genel bilgi.Rafineri ürünlerinin özellikleri.Rafineri ve petrokimya sanayilerinin ilişkilendirilmesi.Rafineri üretiminde kullanılan teknik kavramlar.Petrol rezervleri hakkında genel bilgi.Genel üretim akış şemaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ham petrol hakkında genel bilgi. Rehberli sınıf çalışması
2 Ham petrol üretimi. Rehberli sınıf çalışması
3 Petrolden elde edilen ürünler. Rehberli sınıf çalışması
4 Rafineri ürünlerinin eldesinde uygulanan atmosferik distilasyon yöntemi. Rehberli sınıf çalışması
5 Rafineri ürünlerinin eldesinde uygulanan vakum distilasyon yöntemi. Rehberli sınıf çalışması
6 American Petroleum Instıtue ( API ) ve standartları hakkında genel bilgi. Rehberli sınıf çalışması
7 Sıvı ekstraksiyon yöntemi. Rehberli sınıf çalışması
8 ARA SINAV
9 Rafineride sıvı ekstraksiyon uygulamaları. Rehberli sınıf çalışması
10 Rafineri ürünleri eldesinde katalitik prosesler hakkında genel bilgi. Rehberli sınıf çalışması
11 Rafineri ürünlerinin özellikleri. Rehberli sınıf çalışması
12 Rafineri ve petrokimya sanayilerinin ilişkilendirilmesi. Rehberli sınıf çalışması
13 Rafineri üretiminde kullanılan teknik kavramlar. Rehberli sınıf çalışması
14 Petrol rezervleri hakkında genel bilgi. Rehberli sınıf çalışması
15 Genel üretim akış şemaları. Rehberli sınıf çalışması
16 FİNAL

Rafineri teknolojileri ile ilgili kaynaklar ve ders notları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek