GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963001132010 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilere kimya mühendisi olarak çalışacakları fabrikalarda ve işyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği ve konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermektir. Ayrıca onları gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı duyarlı hale getirmek ve formen olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirmelerini sağlayacak bilgi edinme, analiz yöntemleri uygulama vb. becerilerini vermek hedeflenmiştir.1 Çalışma ortamında ki güvenlik, ilkyardım gibi hayati önem içeren konular hakkında fikir sahibi olabilme.
2 Formen olarak güvenlik, ilkyardım v.b. konular da sorumluluk taşıyabilme.
3 İnsan güvenliği konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar da yapmaları gerekeni kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temelleri: Sağlık ve güvenlik konseptleri, iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili olarak tutulan istatistikler. İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetleri. İş yerlerinde zararlı olan faktörler.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasalların Üretimi, Taşınması, Depolanması ve Kontrolünde alınacak önlemler. İşyeri binalarında alınacak güvenlik önlemleri. ders anlatımı
2 Kimya sanayii, Kimyasal etmenlerin özellikleri, kimyasal madde tanımı, tehlikeli kimyasal madde, kimyasal sanayinin faaliyet alanları, Uluslar arası çalışma örgütü, İşletmenin kuruluşunda iş güvenliği, sanayide kullanılan kimyasal etkileri ders anlatımı
3 İşyerinde alınacak önlemler. Uyarı işaretleri ve levhaların anlamı. ders anlatımı
4 Depolamada alınacak güvenlik önlemleri. Depolama sırasında, kimyasalların ilişkisi. ders anlatımı
5 Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması. Kimyasalların sağlığa etkileri. Kimyasalların vücuda giriş yolları. ders anlatımı
6 Risk değerlendirmesi. ders anlatımı
7 Malzeme Güvenlik bilgi Formları. Etiketleme. Risk durumları.Güvenlik tavsiyeleri. MSDS Formları ders anlatımı
8 Kimyasal etkilerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları ve alınabilecek önlemler ders anlatımı
9 Yangın tanımı ve kavramlar. Yangının kaynakları. Yanma ürünleri ders anlatımı
10 Yangının çıkışı ve safhaları ders anlatımı
11 Yangın türleri ve söndürme yöntemleri. ders anlatımı
12 Söndürmede kullanılan maddeler. Kullanılan yangın söndürücüler. ders anlatımı
13 Yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçler. Bunların özellikleri ders anlatımı
14 Yangın yerindeki tehlikeler ve risk değerlendirilmesi ders anlatımı
15
16

D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, (1990 ).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek