GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002192014 GEN. VE TEK. İLETİŞİM Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin; sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ile ilgili temel kavram ve teorileri, iletişim türü ve modelleri ve iletişim kurma yollarını öğrenebilmesini, iletişim sorunlarını çözebilmesini, sosyal ve mesleki yaşamda bu bilgileri uygulayabilmesini, grup içi çalışmalarda ve çatışma yönetiminde etkin rol oynayabilmesini sağlamaktır.


Fatma MOROĞLU


1 Sözlü ve sözsüz iletişim becerileri kazanabilme
2 Kendini ifade edebilme becerisi kazanma
3 İkna becerisi kazanabilme
4 Empati kurabilme
5 Yazışma tekniklerini uygulayabilme
6 Sunu hazırlayabilme ve sunma becerisi kazanabilme
7 Grup içi etkin iletİşim kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim ile ilgili temel kavramlar; İletişim süreci; Algılama; Konuşma; Dinleme; Beden dili;Yazılı iletişim; Grup İletişimi; İkna; Örgütlerde İletişim.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İletişim Kavramı, Özellikleri, Temel Öğeleri ve İletişim Süreci Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 3
2 İletişimin Sınıflandırılması Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 28
3 Sözlü İletişim, türleri Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 41
4 Yazılı iletişim Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 69
5 Örgütlerde Kullanılan Yazılı iletişim Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 79
6 Sözsüz İletişim Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 91
7 Beden Dili, Beden Duruşu Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 96 ve slaytlar
8 Ara Sınav
9 Mesleki hayatta iletişim, etkin sunuş teknikleri Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 131
10 Etkin konuşma ve dinleme Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 150
11 İkna edici iletişim Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 166
12 İletişim Engelleri Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 175
13 Örgütsel engeller Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 185
14 Teknik İletişim Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Genel ve Teknik İletişim, M.SEZGİN, E.AKGÖZ sayfa 197
15 Etkili cv hazırlama ve niyet mektubu yazma Türkçe anlatım, örnekleme ve tartışma Ders notları ve slaytlar
16 Final Sınavı

Genel ve Teknik İletişim, Murat Sezgin, Erkan Akgöz Ders notları, videolarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 10 50
Uygulama/Pratik 1 1 1
Tartışma 2 2 4
Takım/Grup Çalışması 1 1 1
Gözlem 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1
ÖÇ 2 2 2 2 3 4 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3
ÖÇ 4 1 4 2 3 2 2 3 5 3 1 2 2 3 3 2 3 2
ÖÇ 5 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 1 2 3
ÖÇ 6 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 2
ÖÇ 7 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek