GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001122020 GENEL KİMYA-II Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Kimyada kullanılan sembolleri ve adlandırmaları öğrencilere tanıtmak. Kimya ile ilgili temel kanunlar, teoriler ve hesaplamalar hakkında öğrencilere bilgi vermek.1 kimyasal bağ kavramını özümseme
2 Sıcaklık ve basınç hesaplamalarında farklı birimler kullanma ve birbirlerine çevirme.
3 Gazlarda basınç, hacim, sıcaklık arasındaki ilişkileri yorumlayabilme.
4 Moleküller arası kuvvetlerin fiziksel özelliklere etkisini kavramak
5 Sıvıların özelliklerini bilebilme.
6 moleküller arası kuvvetleri kavramak
7 Arrehinus asit-baz teorisini ve Bronsted-Lowry asit-baz teorisini açıklayabilme.
8 Sulu çözeltilerde pH, pOH hesaplamalarını yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


kimyasal bağlar, lewis yapıları ve oktet kuralı, iyonik bağ ve kovalent bağ. moleküller arası kuvvetler ve maddeler üzerindeki etkileri katı, sıvı, gaz ve çözeltilerde moleküller arası kuvvetlerin değişik özelliklere etkisi Gazların genel özellikleri. Boyle Kanunu, Charles Kanunu, Avagadro Kanunu. İdeal gazların hal denklemi. Asitler-bazlar. Arrhenius asit-baz teorisi. Bronsted Lowry asit baz teorisi. Lewis asit baz teorisi. Sulu çözeltilerde pH ve pOH kavramları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal bağlar, oktet kavramı, lewis yapıları
2 Kimyasal bağlar, oktet kavramı, lewis yapıları
3 kimyasal bağlar moleküller arası kuvvetler ve maddeler üzerindeki etkileri katı, sıvı, gaz ve çözeltilerde moleküller arası kuvvetlerin değişik özelliklere etkisi
4 kimyasal bağlar moleküller arası kuvvetler ve maddeler üzerindeki etkileri katı, sıvı, gaz ve çözeltilerde moleküller arası kuvvetlerin değişik özelliklere etkisi
5 kimyasal bağlar moleküller arası kuvvetler ve maddeler üzerindeki etkileri katı, sıvı, gaz ve çözeltilerde moleküller arası kuvvetlerin değişik özelliklere etkisi
6 gazlar ve gaz kanunları (Boyle Kanunu, Charles Kanunu, Avagadro Kanunu.)
7 gazlar ve gaz kanunları (Boyle Kanunu, Charles Kanunu, Avagadro Kanunu.)
8 ARA SINAV
9 Sıvılar ve çözeltiler
10 Asitler-bazlar
11 Arrhenius asit-baz teorisi.
12 Bronsted Lowry asit baz teorisi.
13 Lewis asit baz teorisi.
14 Sulu çözeltilerde pH ve pOH kavramları.
15 Sulu çözeltilerde pH ve pOH hesaplamaları.
16 FİNAL

Temel kimya ile ilgili kitaplar ve ders kitapları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 2 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 2 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4
ÖÇ 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5
ÖÇ 5 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3
ÖÇ 6 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4
ÖÇ 7 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3
ÖÇ 8 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek