GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002022020 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Kalite yönetim kavramı hakkında öğrencileri bilgilendirmek.


Cevahir Bozoğlu


1 Endüstrileşme ile kalite güvenceye duyulan ihtiyacın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 Kalite, kalite planı, üretim ve hizmet kalitesi, kalite kontrol, kalite güvence, güvenirlilik, standart ve diğer ilgili terimleri tanımlayabilme.
3 Kalite güvencenin temini, müşteri gereksinimleri ve maliyetleri ile prosedürleri yorumlayabilme.
4 Üretim ve hizmet teknolojilerinde kalite güvencenin maliyet üzerine etkisinin önemini yorumlayabilme.
5 Spesifikasyonların hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
6 Ürün, hizmet, hammadde analizi ve spesifikasyonlar arasındaki ilişkileri yorumlayabilme.Yok


Kalite kavramı.Kalite kavramının tarihsel gelişimi.Kalite unsurları.Maliyet ve rekabet ilişkileri.Kalite kontrol kavramı.Kalite kontrolun amaçları ve önemi.Kalite yönetim sistemleri .Toplam kalite yönetim kavramı ve felsefesi.Toplam kalite yönetiminin amaçları ve unsurları.Toplam kalite yönetim sisteminin ilkeleri.Kalite güvence kavramı.ISO 9000 standartları.Standardizasyon kavramı.Toplam kalite yönetim ile standardizasyonun ilişkilendirilmesi..


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı
2 Kalite kavramının tarihsel gelişimi
3 Kalite unsurları
4 Maliyet ve rekabet ilişkileri.
5 Kalite kontrol kavramı
6 Kalite kontrolun amaçları ve önemi
7 Kalite yönetim sistemleri
8 ARA SINAV
9 Toplam kalite yönetim kavramı ve felsefesi
10 Toplam kalite yönetiminin amaçları ve unsurları.
11 Toplam kalite yönetim sisteminin ilkeleri
12 Kalite güvence kavramı.
13 ISO 9000 standartları
14 Standardizasyon kavramı.
15 Toplam kalite yönetim ile standardizasyonun ilişkilendirilmesi.
16 FİNAL

Çağlar, İbrahim , Kalite Güvence Standartları, Nobel Yayın Dağıtım


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek