GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001082020 ORGANİK KİMYA-I Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin organik kimya bilgisine sahip olmalarını sağlamak.1 Kovalent bağ bilgisine sahip olabilme.
2 Basit organik bileşikler için açık, kapalı moleküler ve yapı formullerini yazabilme ve okuyabilme.
3 Önemli organik fonksiyonel grupları yazabilme ve okuyabilme.
4 Doymuş ve doymamış hidrokarbonların, aromatik hidrokarbonların adlarını, yapılarını yazabilme, özelliklerini ve kullanım alanlarını bilebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kovalent bağ, molekül formul, açık ve kapalı yapı formul kavramları. Organik bileşiklerin yapısal ve molekül formullerini ve fonksiyonel gruplarını yazma kuralları. Alkan ve izomerizasyon kavramları. Alkanların IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı. Alkanların fiziksel özellikleri, alkenler ile yapıları aralarındaki ilişkiler ve kullanım alanları. Alkenlerın IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı. Alkenlerin halojenasyon ve hidrojenasyon reaksiyonları. Alkin ve dienlerin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı. Alkin ve dienlerin özellikleri ve kullanım alanları. Benzen ve türevlerinin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı. Benzenin halojenasyon, alkilasyon ve nitrasyon reaksiyonları. Aromatik hidrokarbonların kullanım alanları. Alkoller ve fenollerin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kovalent bağ, molekül formul, açık ve kapalı yapı formul kavramları.
2 Organik bileşiklerin yapısal ve molekül formullerini ve fonksiyonel gruplarını yazma kuralları
3 hidrokarbonları sınıflandırma
4 Alkan ve izomerizasyon kavramları.
5 Alkanların IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı
6 Alkanların fiziksel özellikleri, alkenler ile yapıları aralarındaki ilişkiler ve kullanım alanları.
7 Alkenlerın IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı
8 ARA SINAV
9 Alkenlerin halojenasyon ve hidrojenasyon reaksiyonları.
10 alkenlerin genel kullanım alanları , özellikleri, reaksiyonları
11 Alkin ve dienlerin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı
12 Alkin ve dienlerin özellikleri ve kullanım alanları.
13 Aromatik hidrokarbonlar : adlandırma, genel özellikler, kullanım alanları ve reaksiyonlar kullanım alanları
14 Benzen ve türevlerinin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı, genel özellikleri
15 Alkoller ve fenollerin IUPAC ve yaygın adlandırma kuralları ve yazılımı
16 FİNAL

Hart, Harold, Ankara, Organik Kimya, Palme Yayın DağıtımYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Soru-Yanıt 1 1 1
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 3 3 5 3 4 3 3 4 5 4 2 3 3 2 4 3
ÖÇ 2 3 3 4 5 4 3 4 2 5 3 5 3 4 4 3 3 3
ÖÇ 3 4 5 3 5 3 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5
ÖÇ 4 3 4 5 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek