GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002012020 ORGANİK KİMYA-II Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin organik kimya bilgisine sahip olmalarını sağlamak.1 alkan, alken, alkin, benzen ve türevleri, aldehit ve ketonlar, alkol, karboksilli asit ve türevleri (esterler, anhidritler, açil halojenür, amit), amin , aromatik bileşikleri tanıma , adlandırma, özellik ve kullanım alanlarını bilme, önemli sentez ve reaksiyonlarını bilme.
2 Basit organik bileşikler için açık, kapalı moleküler ve yapı formullerini yazabilme ve okuyabilme.
3 Önemli organik fonksiyonel grupları yazabilme ve okuyabilme.
4 Doymuş ve doymamış hidrokarbonların, aromatik hidrokarbonların adlarını, yapılarını yazabilme, özelliklerini ve kullanım alanlarını bilebilme.
5 karbonil bileşiklerini(karboksilliasit türevlerini) tanıyabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alkan, alken, alkin , benzene ve türevleri, alkol , fenol, adlandırma ve özellikleri ve fonksiyonel gruplar genel tekrarı, aldehit ve ketonlar, aromatik hidrokarbonlar, karboksilli asitler ve türevleri, esterler, açil halojenürler, anhidritler, amitler, aminler. Adlandırma, genel özellikler, önemli elde edilme yöntemleri ve reaksiyonları, genel kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Alkan, alken, alkin , benzene, alkol , adlandırma ve özellikleri ve fonksiyonel gruplar genel tekrarı, aldehit ve ketonlara giriş
2 Alkan, alken, alkin , benzene, alkol , adlandırma ve özellikleri ve fonksiyonel gruplar genel tekrarı, aldehit ve ketonlara giriş
3 aromatik hidrokarbonlar,
4 aromatik hidrokarbonlar
5 aldehit ve ketonlar
6 karboksilli asitler ve türevleri
7 karboksilli asitler ve türevleri
8 esterler
9 ARA SINAV
10 esterler
11 açil halojenürler
12 açil halojenürler
13 anhidritler
14 amitler
15 aminler
16 FİNAL

Hart, Harold, Ankara, Organik Kimya, Palme Yayın DağıtımYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 3 1 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Beyin Fırtınası 1 1 1
Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 1 2 4 5 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3
ÖÇ 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 5 2 4 2 4
ÖÇ 4 4 4 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2
ÖÇ 5 3 3 4 5 2 4 5 3 5 4 3 5 3 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek