GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002052020 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencinin ısı aktarımı kavramlarını anlayabilmesini, Isı aktarımı şekillerini ve mekanizmalarını öğrenebilmesini ve birbiriyle ilişkilendirebilmesini, Isı aktarımı uygulamaları ile ilgili hesaplamaları yapabilmesini sağlamaktır.


Alp Akın


1 Değişik ısı aktarımı şekillerini birbiriyle ilişkilendirebilme
2 Isı aktarımı uygulamaları ile ilgili hesaplamaları yapabilme
3 Isı Aktarımının temel kavramlarını anlayabilme
4 Isı Aktarım şekillerini ve mekanizmalarını öğrenebilme
5 Her ısı aktarımı mekanizması ile ilgili bağıntıları çıkarabilmeYok


Isı aktarımı ile ilgili kavramlar; Isı aktarımı şekilleri ve mekanizmaları; Konduksiyonla ısı aktarımı; Birden fazla levhada kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması; Borularda Kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması; Birden fazla boruda kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması; Konveksiyonla ısı iletimi; Levhalarda konveksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması; Borularda konveksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntıların çıkarılması; İzolasyon için kritik çapın hesaplanması; Seri ve paralel sistemlerde ısı aktarımı; Dışsal akış için konveksiyonla ısı aktarımı katsayının bulunması; İçsel akış için konveksiyonla ısı aktarımı katsayının bulunması; Isı değiştiricierde ısı aktarımı; Radyasyonla ısı aktarımı


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Isı aktarımı ile ilgili kavramlar; Isı aktarımı şekilleri ve mekanizmaları Rehberli sınıf çalışması
2 Konduksiyonla ısı aktarımı; Birden fazla levhada kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
3 Borularda Kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
4 Birden fazla boruda kondüksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
5 Konveksiyonla ısı iletimi Rehberli sınıf çalışması
6 Levhalarda konveksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntının çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
7 Borularda konveksiyon ile ısı iletimi ve ilgili bağıntıların çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
8 Ara Sınav
9 İzolasyon için kritik çapın hesaplanması Rehberli sınıf çalışması
10 Seri ve paralel sistemlerde ısı aktarımı Rehberli sınıf çalışması
11 Dışsal akış için konveksiyonla ısı aktarımı katsayının bulunması Rehberli sınıf çalışması
12 İçsel akış için konveksiyonla ısı aktarımı katsayının bulunması Rehberli sınıf çalışması
13 Isı değiştiricilerde ısı aktarımı Rehberli sınıf çalışması
14 Radyasyonla ısı aktarımı Rehberli sınıf çalışması
15 Radyasyonla ısı aktarımının uygulamaları Rehberli sınıf çalışması
16 Final Sınavı

Sadık Kakaç, Isı Transferi ; Yunus Çengel, Isı Transferi ; Ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 2 3
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 1 3 5 5 3
ÖÇ 4 5 2 3 5 5 3
ÖÇ 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek