GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002122020 KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Rafineri, petrokimya ve kimya endüstrilerinde korozyona karşı önleyici ve/veya düzetici faaliyetler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanır.1 Başlıca korozyon türlerini tanımlayabilme.
2 Pratikteki elektrolitik korozyon örneklerini yorumlayabilme.
3 Korozyon hızına etki eden faktörlerin etkilerini açıklayabilme.
4 Malzeme seçiminin önemini, ısısal işlemlerdeki etkilerini tanımlayarak açıklayabilme.
5 Korozyonu azaltıcı ve korozyona karşı koruyucu metodlları uygulayabilme.
6 Yüzey üzerinde korozyonun genel etkilerini, mekanik özelliklerini, içeriğini ve ürünlerin değer kayıplarını kavrayabilme.

Birinci ÖğretimYok


Korozyonun tanımı ve sınıflandırılması. Belli korozyon türlerinin sınıflandırılması.Korozyon ile güvenlik, dayanıklılık kavramlarının ilişkilendirilmesi.Korozyonun bağlı olduğu etmenler.Korozyon oluşumuna pratik uygulamalar.Korozyon hızına etki eden faktörler.Korozyon önlemede malzeme seçimi.Zemin altı korozyon.Anyonik koruma.Katyonik koruma.Metalik, organik ve kimyasal kaplama gibi yüzey işlemler.Korozyon azaltılması.İnhibitör uygulaması.Pasivasyon uygulaması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Korozyonun tanımı ve sınıflandırılması. Rehberli Sınıf Çalışması
2 Belli korozyon türlerinin sınıflandırılması. Rehberli Sınıf Çalışması
3 Korozyon ile güvenlik, dayanıklılık kavramlarının ilişkilendirilmesi. Rehberli Sınıf Çalışması
4 Korozyonun bağlı olduğu etmenler. Rehberli Sınıf Çalışması
5 Korozyon oluşumuna pratik uygulamalar. Rehberli Sınıf Çalışması
6 Korozyon hızına etki eden faktörler. Rehberli Sınıf Çalışması
7 Korozyon önlemede malzeme seçimi. Rehberli Sınıf Çalışması
8 ARA SINAV
9 Zemin altı korozyon. Rehberli Sınıf Çalışması
10 Anyonik koruma. Rehberli Sınıf Çalışması
11 Katyonik koruma. Rehberli Sınıf Çalışması
12 Metalik, organik ve kimyasal kaplama gibi yüzey işlemler. Rehberli Sınıf Çalışması
13 Korozyon azaltılması. Rehberli Sınıf Çalışması
14 İnhibitör uygulaması. Rehberli Sınıf Çalışması
15 korozyonu önleme genel tekrar Rehberli Sınıf Çalışması
16 FİNAL

Korozyon ile ilgili kaynaklar ve ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 131

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3
ÖÇ 2 3 4 2 4 4 4 5 3 2 2 5 3 4 5 5 4 2
ÖÇ 3 5 2 4 3 2 5 2 4 2 4 3 5 5 3 3 5 5
ÖÇ 4 4 2 5 2 5 4 3 5 2 3 4 4 4 4 4 3 2
ÖÇ 5 3 5 4 5 5 5 2 3 5 2 3 4 3 3 4 4 5
ÖÇ 6 2 5 3 3 4 2 4 5 4 3 2 3 4 3 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek