GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002062020 ATIK GİDERME Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Atık su ve su arıtım metotları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.1 atık suyun tanımını kavrama
2 Atık suyun uygun olmayan boşaltılması ile oluşabilecek tehlikeleri tanımlayabilme.
3 Atıkları ve bunların karakteristiklerini sınıflandırabilme.
4 rafineri ve petrokimya sektöründe atık kavramını öğrenme
5 Kimyasal atık su gideriminde kullanılan çeşitli metotları tanımlayabilme.
6 Atık giderme yöntemlerini kavrama
7 Atıkların etkisinin azaltılmasında uygulanan işlemlerdeki çeşitli modifikasyonları açıklayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Atık su akış oranları Atık suyun özellikleri Fiziksel arıtım Kimyasal arıtım Atık suların arıtılmasındaki biyolojik prosesler Biyolojik arıtım prosesleri Biyolojik olarak azot ve fosfor giderimi Atık stabilizasyon havuzları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atık , atık su kavramlarının tanıtılması Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
2 Atık suyun oluşma sebepleri ve özelliklere giriş Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
3 Atık suyun özellikleri Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
4 Fiziksel arıtım Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
5 Fiziksel arıtım Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
6 Kimyasal arıtım Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
7 Kimyasal arıtım Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
8 Kimyasal arıtım Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
9 ARA SINAV
10 Atık suların arıtılmasındaki biyolojik prosesler Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
11 Atık suların arıtılmasındaki biyolojik prosesler Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
12 Biyolojik arıtım prosesleri Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
13 Biyolojik arıtım prosesleri Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
14 rafineri ve petrokimya sektöründe atık Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
15 rafineri ve petrokimya sektöründe atık Rehberli bireysel veya grup halinde çalışma
16 FİNAL

Eltem, Rengin , İzmir, Atık Sular ve Artım; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 1 2 1 3 2 2 2 5 2 2 2 1 3 2 1 3
ÖÇ 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3
ÖÇ 3 4 1 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 2 2
ÖÇ 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4 1 3 1 3 4 3 4 3
ÖÇ 5 5 1 3 2 3 3 3 1 5 4 2 3 2 3 2 2 2
ÖÇ 6 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 5 1 4 3
ÖÇ 7 2 3 5 2 4 3 2 3 5 2 3 3 2 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek