GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001052016 ANATOMİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilere anatominin tanımı ve temel kavramları, vücut sistemlerini tanımalarını sağlamak


Öğr.Grv.Dr. Muhammet Karakavuk


1 Anatomik kavramların ve terimlerin öğretilmesi
2 İskelet sistemindeki kemiklerin ,eklemlerin ve kasların öğretilmesi
3 Sindirim sistemi,solunum, Boşaltım,Dolaşım,Sindirim sistemi organlarının öğretilmesi
4 Vücuttaki organların normal pozisyonlarının öğretilmesi
5 Bu bilgiler dahilinde uygulama maniplasyonlarının seçilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1- Anatominin tanımı ve Temel anatomik kavramlar 2- Osteoloji 3- Artroloji 4 - Myoloji 5- Sindirim Sistemi 6-Solunum sistemi 7-Boşaltım sistemi 8-Dolaşım sistemi 9-Sinir sistemi 10- Duyu organları 11- Evcil kanatlıların anatomisi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anatomiye giriş ve genel osteoloji
2 Büyük vücut boşlukları
3 Skeleton axiale
4 Skeleton apendiculare
5 Kas bilimi
6 Kas bilimi
7 Sindirim sistemi
8 Sindirim sistemi
9 Ara sınav ve konu tekrarı
10 Solunum sistemi
11 Boşaltım ve üreme sistemi
12 Dolaşım sistemi
13 Sinir sistemi
14 Duyu organları
15 Duyu organları
16 Genel sınav

Temel Veteriner Anatomi Veterner Anatomi Kitabı Prof. Dr. Nejdet Dursun Ders notları ve internet çıktıları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek