GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001072016 FİZYOLOJİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Evcil hayvanların davranışları ve bu davranışları oluşturan mekanizmalarla ilgili teorik bilgilerin öğrencilere anlatılması


Doç. Dr. Ayşe MALBORA


1 Fizyolojideki temel kavramları, beden sıvılarını ve hücreyi tanıyabilecek.
2 Kan Fizyolojisini açıklayabilecek
3 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisini tanıyabilecek
4 Solunum ve boşaltım sistemlerini açıklayabilecek.
5 Sinir sistemi ve duyu organlarını tanıyabilecek.
6 Hormonları ve üreme fizyolojisini tanıyabilecek
7 Sindirim sistemin fizyolojisini tanıyabilecek
8 Kas Sistemini tanıyabilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. hafta Fizyolojiye Giriş, Temel Kavramlar, Hücre, Beden Sıvıları 2. hafta Kan Fizyolojisi 3. hafta Kan Dolaşımı 4. hafta Kan Dolaşımı 5. hafta Solunum ve Boşaltım Sistemi 6. hafta Solunum ve Boşaltım Sistemi 7. hafta Sinir Sistemi ve Duyu Organları 8. hafta Ara Sınav 9. hafta Hormonal Sistem ve Üreme Fizyolojisi 10. hafta Hormonal Sistem ve Üreme Fizyolojisi 11. hafta Sindirim Sistemi 12. hafta Sindirim Sistemi 13. hafta Kas Fizyolojisi 14. hafta Kas Fizyolojisi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizyolojinin temel kavramlarını öğrenir
2 Fizyolojinin temel kavramlarını öğrenir
3 Kan, kanın görevleri ve kan hücrelerini öğrenir.
4 Kardiyovasküler sistemin yapı ve görevlerini açıklar.
5 Solunum organları ve görevlerini açıklar.
6 Boşaltım organları ve görevlerini açıklar
7 Sinir sistemi yapısını öğrenir.
8 Ara sınav
9 Merkezi ve Periferik sinir sistemlerinin yapı ve görevlerini öğrenir.
10 Hormon yapılarını ve görevlerini tanır.
11 Sindirim organlarını tanır.
12 Sindirim sisteminin görevlerini öğrenir.
13 İskelet kasları yapı ve görevlerini öğrenir.
14 Düz kas ( iç organ kasları ) yapı ve görevlerini öğrenir
15 Kalp kası
16 Final sınavı

Ders Notları ve İnternet Dökümanları Fizyoloji-Prof.Dr. Ahmet NOYANYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3
ÖÇ 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
ÖÇ 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3
ÖÇ 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
ÖÇ 7 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2
ÖÇ 8 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek