GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001092016 GENEL ZOOTEKNİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Hayvancılıkta temel yetiştirme ve besleme konularında bilgi verilmesi, hayvansal üretim sürecinde problemlerin saptanması ve çözümünde yardımcı olacak temel kavramların anlaşılması


Öğr. Gör. Özgün IŞIK


1 Çiftlik hayvanlarının yetiştirme ve beslenmesine ilişkin temel kavramları bilir
2 Hayvanlarının çevreye uyum mekanizmaları, türler, ırklar ve ırk seçiminin verimlilik açısından önemini kavrayabilir
3 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem ve yemleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hayvancılığın tarım içerisinde yeri ve önemi; çiftlik hayvanların evciltme süreci, tür ve ırk kavramları; türlerin oluşumu, çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi konularında temel kavramlar; hayvanların temel besin madde ihtiyaçları, yemler ve sınıflandırılması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve Tarımsal üretim içinde hayvancılık ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde yeri
2 Dünyada ve Türkiye'de hayvancılık, Türkiye’de hayvancılığın başlıca sorunları
3 Türler, tanımı, oluşumu ve evciltme, ırklar, morfolojik ve fizyolojik ırk özellikleri
4 Çiftlik hayvanlarının zoolojik sistemde yeri, ırkların sınıflandırılması, yerli ırklar
5 Üreme ve döl verimi, laktasyon ve süt verimi,
6 Hayvan ve çevre , çevreye uyum mekanizmaları
7 Hayvancılıkta seleksiyon, temel kavramlar ve yetiştirme yöntemleri
8 Ara sınav
9 Hayvan ve yem ilişkisi
10 Yem tanımı ve yemlerin sınıflandırılması
11 Yem besin maddeleri
12 Yem enerjisi
13 Hayvanların yaşama payı besin madde ve enerji ihtiyaçları
14 Hayvanların verim payı besin madde ve enerji ihtiyaçları
15 Hayvanların verim payı besin madde ve enerji ihtiyaçları (Devam)
16 Final sınavı

Derste verilen konulara ilişkin sunumlar. Kaynak kitaplar: M. Şengonca, A. Altan, N. Koşum. 2011. Hayvan yetiştirme ilkeleri. E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları. No:534. M. Kaymakçı, Ç. Koçak (Editor). Tarımsal uygulamalar. 2011. E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:552. Ergül, M., Yemler Bilgisi ve Teknolojisi Ders Kitabı, E.Ü.Z.F. Yayınları, No 487, İzmir, (1993) Kılıç, A., Yemler ve Hayvan Besleme (Uygulamalı El Kitabı), Bilgehan Basımevi, Bornava, İzmir. (1988)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek