GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001062016 YEMLER BİLGİSİ Ders 1 2 5,00

Önlisans


Türkçe


Hayvan beslemede kullanılan yemlerin tanıtımı ve yem değerini iyileştirmeye yönelik teknolojik işlemler hakkında bilgilendirme


Öğr. Gör. Özgün IŞIK


1 Hayvan beslemede kullanılan farklı yemler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olabilme
2 Hayvansal üretimle ilgili konularda problemleri tanımlama ve çözümünde uygun yöntemleri seçerek uygulayabilme,
3 Hayvan beslemede kullanılan farklı yemler ile ilgili araştırma yapabilme
4 Yem sektörüne yönelik kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurabilme
5 Yem bilimi ve teknolojisi alanındaki yenilikleri izleyebilme ve bunları hayvansal üretime akratabilme
6 Yemlerle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Ders uygulama ile birlikte yapılıyor


Yemlerin sınıflandırılması, kaba, yoğun ve karma yemlerin genel özellikleri, kaba ve yoğun yemlere uygulanan teknolojik işlemler konularında temel ve pratik bilgilerin verilmesi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yemin tanımı ve sınıflandırılması Bölüm, kimyasal analiz ve yem analiz laboratuarlarının tanıtımı
2 Suca zengin kaba yemler ve önemi; Buğdaygil ve baklagil yeşil yemleri, kök ve yumru yemler, meyveler, Kaba yemlerin tanıtımı
3 Posalar, şilempeler ve genel özellikleri Yoğun yemlerin tanıtımı
4 Silo yemi tanımı, genel özellikleri, avantaj ve dezavantajları, yem değeri Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz yöntemleri
5 Kuru kaba yemler ve önemi; Samanlar ve genel özellikleri Kaba yemlerin fiziksel analizleri
6 Yoğun yemler; buğdaygil ve baklagil dane yemleri ve genel özellikleri Yoğun yemlerin fiziksel analizleri
7 Ara sınav Yemlerden örnek alma ve yemlerin kimyasal analize hazırlanması
8 Endüstriyel yan ürünler (yağ-, şeker-, nişasta-, değirmencilik- ve fermentasyon yan ürünleri) Kuru madde analizi
9 Hayvansal kaynaklı yemler, NPN’li bileşikler, mineral yemler, tek hücre proteinleri Ham kül analizi
10 Yeşil yemlerin kurutularak saklanması, kurutma yöntemleri HCl'de çözünmeyen kül analizi
11 Yeşil yemlerin silolanarak saklanması, silolama teknikleri Ham protein analizi
12 Kaba yemlere uygulanan teknolojik işlemler Ham yağ analizi
13 Kaba yemlere uygulanan teknolojik işlemler Nişasta analizi
14 Yoğun yemlere uygulanan teknolojik işlemler Ruminant ve kanatlı yemlerinde in vitro metabolize olabilir enerji değerlerinin belirlenmesi
15 Yoğun yemlere uygulanan teknolojik işlemler Biyolojik analiz yöntemleri; klasik sindirim denemeleri
16 Final sınavı Uygulama sınavı

- Kılıç, A. 1986. Silo yemi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri). Bilgehan Basımevi, s: 327, Bornova-İzmir. - Kılıç, A. 2010. Silo yemi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri- El Kitabı), s:264, Hasad yayıncılık. - Kutlu, H.R., L. B. Çelik. 2004. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi (Ders Kitabı). Çukurova Üniv. Zir. Fak. Zootekni Böl., s: 254. Adana. - Özen, N., Çakır, A., Haşimoğlu, S., Aksoy, A. 1999. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ders Notları 50, s: 254. Erzurum.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 28 2 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Sözlü Sınav 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 3
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek