GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001082016 MİKROBİYOLOJİ Ders 1 2 5,00

Önlisans


Türkçe


Mikrobiyoloji tanımı ve kapsamını anlamak


Doç. Dr. Ayşe Malbora


1 Bakterilerin virulens faktörlerini tanır.
2 Antibiyotik ve dezenfektanlarla etkileşimlerini yorumlar.
3 Bakterilerin DNA’larını tanır ve identifikasyonunda kullanılan genetik testleri öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarihçe. Hücre kimyası. Prokaryotik protisler (Bakteriler). Ökaryotik (Mantarlar, Algler, Protozoolar) protisler.Virüsler. Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi ve Klasifikasyon
2 Mikrobiyolojinin tarihçesi ve Klasifikasyon
3 Bakterilerin Mikroskobik Morfolojileri
4 Bakterilerin Makroskopik Morfolojisi
5 Bakterilerin Anatomik Yapısı
6 Gram boyama tekniği
7 Bakteri pigmentleri ve enzimler
8 Ara sınav
9 Bakterilerde üreme
10 Mikrobiyal üremenin kontrolü
11 Sterilizasyon yöntemleri
12 Antibiyotikler
13 Bakterilerin genetik karakterleri
14 Bakterilerde genetik madde aktarımı
15 Bakterilerde genetik madde aktarımı
16 Final sınavı

Genel mİkrobiyoloji ders notları Ders notları ve internet çıktılarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3 3 5
ÖÇ 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek