GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001142016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin; içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.


Yrd. Doç. Dr. Nilay ÖZDEMİR


1 Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme
2 Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme
3 Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme
4 Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Toplumsal olaylara karşı duyarlı olabilme 2. Proje yazabilme 3. Sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma 4. Proje sunabilme 5. Ekip çalışması yapabilme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar ; Örnek sosyal sorumluluk proje tanıtımları
2 Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
3 Proje taslağı sunumu
4 Proje hazırlama
5 Proje hazırlama
6 Proje sunumları ve değerlendirme
7 Proje taslağı sunumu
8 Proje hazırlama
9 Proje hazırlama
10 Proje sunumları ve değerlendirme
11 Proje taslağı sunumu
12 Proje hazırlama
13 Proje hazırlama
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Dönem değerlendirmesi
16 Final : Genel değerlendirme

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 3 3 5
ÖÇ 3 3 3 5
ÖÇ 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek