GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002102016 SALGIN HASTALIKLAR VE ZOONOZLAR Ders 2 4 2,00

ÖnlisansSalgın hastalıklar ve zoonoz kaynaklı hastalıkların öğretilmesi


Öğr. Grv. Dr. Muhammet Karakavuk


1 Salgın hastalıklar ve zoonoz hastalıkları tanıma ve müdahale etme yetisi kazanma

Birinci Öğretim


yok


yok


Salgın hastalıklar, prevelans, insidans, epidemi, parazitler, zoonoz hastalıklar ve teşhis


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Salgın ve Zoonoz Hastalıkların Bulaşma Yolları ve yönetmelikler
2 Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar-1
3 Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar-2
4 Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar-3
5 Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar-4
6 Viral Zoonoz Hastalıklar -1
7 Viral Zoonoz Hastalıklar -2
8 Viral Zoonoz Hastalıklar -3
9 Viral Zoonoz Hastalıklar -4
10 Paraziter Zoonoz Hastalıklar-1
11 Paraziter Zoonoz Hastalıklar-2
12 Paraziter Zoonoz Hastalıklar-3
13 Gıda Kaynaklı Zoonoz Hastalıklar-1
14 Gıda Kaynaklı Zoonoz Hastalıklar-2

Ders notları ve internet çıktıları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek