GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002142016 KLİNİK VE LABORATUVAR UYGULAMA II Ders 2 4 4,00

ÖnlisansÖğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteğini ve bilgisini artırmak, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğretmek, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirmek.


Öğr. Grv. Dr. Muhammet Karakavuk; Doç. Dr. Ayşe Malbora


1 Hasta hayvanlara ve hayvan sahiplerine nasıl yaklaşıldığını ve nasıl anamnez alındığını bilir.
2 Kuramsal derslerde öğretildiği üzere doğru sıra ve şekillerde temel ve ileri muayene yöntemlerini uygular.
3 Doğru klinik tanı için değişik tekniklerle belirlenen klinik bulgu ve analiz sonuçlarını değerlendirir.

Birinci Öğretim


yok


yok


Hasta hayvanlara ve hayvan sahiplerine yaklaşım ve anamnez, Teorik derslerde öğretilen doğru sıra ve şekillerde temel ve ileri muayene yöntemlerinin uygulanması, Doğru klinik tanı için değişik tekniklerle belirlenen klinik bulgu ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Değişik sağaltım yöntemlerinin ve temel terapötik uygulamaların seçilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nabız, Kalp, Akciğer ve Lenf Yumrularının Muayenesi
2 Rumenin Muayenesi, Sondalanması ve Rumen İçeriğinin Muayenesi
3 Karaciğerin ve Abomasumun Muayenesi, İdrar Kesesinin Kateterizasyonu ve İdrar Muayenesi
4 Laboratuvar Bulguların Klinik Anlamlarının Değerlendirilmesi
5 Baş Organlarının, Ağzın, Dişlerin, Pharynx, Larynx, Esophagus ve Tarcheanın Muayenesi, Esophagus ve Tracheanın Sondalanması
6 Dış Kulak Yolunun Temizlenmesi İle Direkt ve Otoskopik Muayenesi
7 Ara sınav
8 Enjeksiyonlar ve İntravenöz Kateterizasyon
9 Laporatomi,Gastrostomi,Rumenotomi,Enterotomi vb. Operasyonlar
10 İneklerde Rektal Muayene Uygulamaları, Rektal Palpasyon ve US Muayeneleri
11 Mezbahada İnekler Üzerinde Rektal Muayane ve Katater Uygulamaları
12 Mezbahada İnekler Üzerinde Rektal Muayane ve Katater Uygulamaları
13 Nekropsi
14 Final sınavı

İnternet çıktıları ve Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Gözlem 1 1 1
Gösterme 14 1 14
Alan Çalışması 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 4 3
ÖÇ 2 5 4 4 3
ÖÇ 3 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek