GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002162016 GENEL PATOLOJİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin temel hedefi genel patolojik prensiplerin öğretilmesi


Doç Dr. Ayşe Malbora


1 Genel patolojik prensiplerin, patolojik terminolojinin, temel lezyonların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Birinci Öğretim


YOK


yok


Yangı Dejenerasyon ve Nekroz Hücre Büyüme ve Farklılaşma Bozuklukları Pigmentler, Hastalık sebepleri, Tümörler


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yangının tanım ve Sebepleri Yangının Patogenezisi
2 Yangı hücreleri ve yangının seyri Yangıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi
3 Organizasyon Rejenerasyon
4 Nekrozun tanım ve sebepleri, patogenezisi ve sonuçları
5 Dejenerasyonlar
6 Metabolizma Bozuklukları
7 Ara Sınav
8 Dolaşım bozuklukları
9 Hücre büyümesi
10 Farklılaşma Bozuklukları
11 Pigmentler
12 Hastalık Sebepleri ve Hastalık Mekanizmaları
13 Tümör Patolojisi
14 Tümör Patolojisi
15 Patoloji laboratuvarında kullanılan teknikler
16 Final sınavı

Erer, H., Kıran, MM., Çiftçi, MK., 2000. Veteriner Genel Patoloji, Bahçıvanlar Basım Sanayii A.Ş. Konya.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Ev Ödevi 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek