GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Kafes kuşlarında görülen bakteriyel hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir
2 Kafes kuşlarında görülenviral hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir
3 Kafes kuşlarında görülenmikotik hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir.
4 Kafes kuşlarında görülenparaziter hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kafes kuşları ve hastalıkları hakkında genel bilgi
2 Kafes kuşlarını kafes ekipmanları
3 Kafes ekipmanlarının temizliği
4 Kafes kuşlarının yetiştirilmesi
5 Kafes kuşlarının yetiştirilmesi
6 Kafes kuşlarının beslenmesi
7 Ara sınav
8 Kafes kuşlarında hastalıkların teşhis yöntemleri, hastalıktan koruma ve kontrol önlemleri
9 Kafes kuşlarında hastalıkların teşhis yöntemleri, hastalıktan koruma ve kontrol önlemleri
10 Kafes kuşlarında bakterilerin neden olduğu hastalıklar
11 Kafes kuşlarında virusların neden olduğu hastalıklar
12 Kafes kuşlarında mikotikinfeksiyonlar
13 Kafes kuşlarındaparaziter infeksiyonlar
14 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek