GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001172018 DIŞ HASTALIKLARA GİRİŞ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Cerrahi hastalıklarla ilgili kavramları, genel cerrahi prensiplerini, hayvanların muayene yöntemlerini, cerrahi hastalıklarda tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavilerine ilişkin temel bilgileri vermek.


Öğr.Grv. Dr. Muhammet Karakavuk


1 Çeşitli hayvan türlerinde tutma ve bağlama yöntemlerini bilmesi
2 Hastalık hakkında bilgi almayı öğrenmeleri
3 Farklı hayvan türlerinde muayene yöntemlerini öğrenmek
4 Hayvan türlerinde Vücut sistemlerinin muayenesini öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Cerrahide temel kavramların (hastalık, yangı, lezyon, hastane, klinik, poliklinik, etiyoloji, Semptom çeşitleri, tanı, prognoze, sağaltım, proflaksi), Hayvanların muayene için tutulması, çiftlik hayvanlarının tutulması, pet hayvanlarının tutulması, kanatlıların ve yabani hayvanların tutulması, Anemnez alma yöntemleri, Anamnez alırken dikkat edilmesi gereken kurallar, İnspeksiyonla muayene yöntemi (yatmış vaziyette, kalkarken, ayakta dururken ve yürürken tavır ve davranışlar), Palpasyonla muayene yöntemi; Bölgenin duyarlılığı ve sıcaklığı, lezyonun kıvamı, hareket değişiklikleri, Oskültasyon, Perkusyon (Ses değişiklikleri ve reaksiyonların değerlendirilmesi) ve sondalama ile muayene yöntemi, Mensurasyon ve koklama ile muayene, Baş bölgesinin muayenesi (ağız ve burun boşluğunun muayenesi, gözün muayenesi (kornea, konjuktiva ve pupillanın muayenesi), Boyun ve ön bacakların muayenesi (İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve mensurasyon yöntemleri ile) Göğüs ve karın bölgesinin muayenesi (İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve mensurasyon yöntemleri ile) Pelvis bölgesi ile arka bacakların muayenesinin yapılması (İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve mensurasyon yöntemleri ile)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramların ( hastalık, yangı, lezyon, hastane, klinik, poliklinik, etiyoloji) öğretilmesi
2 Temel kavramların (semptom, tanı, prognoz, tedavi, profilaksi) öğretilmesi
3 Çeşitli hayvan türlerinin muyane için tutma ve bağlama yöntemleri
4 Anemnez alma yöntemleri
5 İnspeksiyonla muayene yöntemi
6 Palpasyonla muayene yöntemi
7 Oskultasyon, perküsyonla muayene yöntemi, menstruasyon, koklama ile muayene yöntemi
8 Ara sınav
9 Hayvan türlerinde Baş bölgesinin muayenesi
10 Hayvan türlerinde boyun ve ön bacakların muayenesi
11 Hayvan türlerinde göğüs ve karın bölgesinin muayenesi
12 Hayvan türlerinde pelvis ve arka bacakların muayenesi
13 Hayvan türlerinde genital organların muayenesi
14 Cerrahi dikişler, dikiş materyalleri
15 Genel sınav

Dış Hastalıklarına Giriş Dış hastalıklar Klinik Muayene yöntemi Güzel Necdet 2003 Aydın


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 3 5 3 2 4 3 2 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 3 5 3 4 3 2 4 3 3 4 3
ÖÇ 4 5 3 4 3 2 5 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek