GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001182018 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Ders 1 2 6,00

Önlisans


Türkçe


Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapmak, ayırma işlemlerini yapmak, çözelti hazırlamak ve Laboratuar temel analiz tekniklerini uygulamak yeterliklerini kazandırmak.


Doç. Dr. Ayşe Malbora


1 Kişisel güvenlik önlemlerini bilir ve uygular.
2 Laboratuar genel güvenlik önlemlerini bilir ve uygular.
3 Kimyasal maddelerle güvenli çalışmayı bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kişisel güvenlik önlemleri, laboratuar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma, analiz öncesi hazırlıklar, analiz sonrası işlemler, süzme, çöktürme, santrifüjleme, yüzde çözelti, molar çözelti, normal çözelti, ppm ve ppb çözeltiler, duyusal analizler, gravimetrik analizler, titrimetrik analizler.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Laboratuvarın tanımı
2 Laboratuvar çalışmalarında dikkat edilecek hususlar
3 Laboratuvar kazalarında ilk yardım
4 Laboratuvarda kullanılan malzemeler
5 Numunelerin toplanması ve yapılan işlemler
6 Analizleri etkileyen preanalitik faktörler
7 Enzimlerin klinik tanıdaki önemi
8 Ara sınav
9 Karbonhidrat metabolizma bozuklukları ve laboratuvar tanı
10 Plazma lipidleri ve aterosklerozda laboratuvar tanısı
11 Plazma proteinlerinin klinik tanıdaki önemi
12 Miyokard infarktüsünde laboratuvar tanı
13 Karaciğer fonksiyon testleri
14 Böbrek fonksiyonları ve testleri
15 Kanser hastalık biomarkerları
16 Final sınavı

Ders notları ve internet çıktıları, Klinik Biyokimya ders kitabı (Prof. Dr. Bahattin ADAM)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek