GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012001132019 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

ÖnlisansBu dersin amacı, üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ya da sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayarak üniversite yaşamına uyum sağlamalarıdır.


Dr. Arda Sözcü


1 Üniversite yaşamı ve Ege Üniversitesi hakkında genel bilgi
2 Üniversite yaşamına uyum için farklı etkinliklerin (bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sportif) önemi
3 Bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ya da sportif etkinliklere katılabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 Ege Üniversitesi hakkında genel bilgi
3 Ödemiş Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgi
4 Program hakkında genel bilgi
5 Not sistemi hakkında genel bilgi
6 Kütüphane hakkında genel bilgi
7 Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları hakkında genel bilgi
8 Ara sınav
9 Özgeçmiş hazırlama
10 Mesleki etkinlik planlama
11 Bilimsel ya da mesleki seminere katılım
12 Kültürel faaliyet planlama
13 Sinema ya da tiyatroya katılım etkinliği
14 Üniversite bünyesinde sportif faaliyetler hakkında genel bilgi
15 Öğrenci toplulukları hakkında genel bilgi
16 Final sınavı

http://www.ege.edu.tr , https://odemismyo.ege.edu.tr, https://odemismyo.ege.edu.tr/tr-1520/sut_ve_besi_hayvanciligi_programi.html, http://kutuphane.ege.edu.tr/ , http://www.erasmus.ege.edu.tr/


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 49

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek