GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101152017 TARIMSAL EKOLOJİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Ekolojik tanımlamaların kavranabilmesi ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğini geliştirilebilme
2 Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri yorumlayabilme
3 Konvansiyonel üretim sistemi ile alternatif üretim sistemlerini kıyaslayabilme
4 Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda fikir yürütebilme
5 Biyotik ve abiyotik çevresel faktörleri değerlendirip yorumlayabilme
6 Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları kavrama ve çözüm üretebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekolojik tanım ve kavramlar
2 Ekolojik tanım ve kavramlar
3 Ekosistem kavramı ve agroekosistemler
4 Çevresel faktörler ve stres kavramı
5 İklim-tarım ilişkisi, iklim grupları
6 Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
7 Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkileri
8 Ara sınav
9 Yağışlar, kuraklık
10 Tarım-toprak ilişkisi, toprak faktörleri
11 Toprak verimliliği, erozyon
12 Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği
13 Solunum
14 Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri

-Sinclair, T. R., 1998. Principles Of Ecology in Plant Production -Gibson, D. J., 2002. Methods İn Comparative Plant Population Ecology -Gurevitch, J., Scheiner, S. M. and A. Gordon Fox, 2005. The Ecology of Plants


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek