GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102032017 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Tarla bitkileri hastalıklarının tanısı ve savaşımı konularında bilgiler vermek


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Tarla bitkilerindeki hastalıkların ekonomik önemini öğrenebilme
2 Tarla bitkilerinin üretimi ve kalitesi üzerine patojenler ve hastalıkların olumsuz etkilerini öğrenebilme
3 Tarla bitkilerinde patojenlerin oluşturduğu zararın önemini ve şeklini öğrenebilme
4 Tarla bitkilerinde hastalıklara neden olan faktörleri öğrenebilme
5 Tarla bitkilerinde bitki hastalıklarına karşı kullanılan yöntemleri öğrenebilme[Yok]


Buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, mısır, fasulye, nohut, yemeklik baklagil, soğan, şekerpancarı, patates, ayçiçeği ve tütün hastalıkları ve mücadele yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Buğday hastalıkları ve mücadelesi
1 Arpa hastalıkları ve mücadelesi
2 Çavdar hastalıkları ve mücadelesi
3 Yulaf hastalıkları ve mücadelesi
4 Çeltik hastalıkları ve mücadelesi
5 Mısır hastalıkları ve mücadelesi
6 Fasulye hastalıkları ve mücadelesi
7 Ara sınav
8 Nohut hastalıkları ve mücadelesi
9 Yemeklik baklagil ve soğan hastalıkları
10 Şekerpancarı hastalıkları ve mücadelesi
11 Patates hastalıkları ve mücadelesi
12 Ayçiçeği hastalıkları ve mücadelesi
13 Tütün hastalıkları ve mücadelesi

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1,6, 1800


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 5 2
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 5 2
ÖÇ 3 5 2
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek