GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102102017 MESLEK ETİĞİ Ders 2 4 1,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU


1 Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme.
2 Etik sistemlerini araştırabilme.
3 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceleyebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Mesleki etik ilkelerine uymak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3 Etik sistemlerini incelemek
4 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6 Meslek etiğini incelemek
7 Meslek etiğini incelemek
8 Ara sınav
9 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
12 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14 Genel tekrar

-Özlem, D., 2004. Etik - Ahlak Felsefesi-, Bütün Eserlerine Dogru:12, Inkılap Kitapevi, İstanbul, ISBN 975-10-2248-7 -Pieper, A., 1999. Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,“Einführung in die Etik” kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0 -Resnik, D.B., 2004. Bilim Etiği , Ayrıntı Yayınları, İstanbul, “The Ethics of Science An Introduction” kitabından çeviren Vicdan Mutlu, ISBN 975-539-402-8 -Atayman,V., 2005. Etik, Donkisot Yayınları, Temel Kültür ve Düsünce Dizisi, ISBN:9756511354, 83 s. -Cevizci, A., 2002. Etiğe Giriş, Felsefe Dizisi 20.Kitap,Paradigma Yayınları, İstanbul, ISBN 975- 7819- 26-3


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 31

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek