GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101252017 GENEL KİMYA Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste kimyanın temel kavramlarının,tanımlarının,yasalarının ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır1 Elementleri ve bileşenleri teorik olarak öğrenebilme, adlandırabilme, formüllendirebilme
2 Maddelerin özelliklerini ayırt edebilme
3 Maddeleri genel olarak tanıyabilme
4 Temel kimya kavramlarıyla ilgili bilgi donanımına sahip olabilme
5 Kimyasal tepkimeleri yazabilme ve yorumlayabilme
6 Kimyasal olaylarda sayısal hesaplamalar yapabilme ve stokiyometrik ilişkiler kurabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Kimyanın konusu ve amacı,Maddenin özellikleri,Temel kanunları,Atom ve yapısı,Elementlerin sınıflandırılması,Kimyasal bağlar,Bileşiklerin adlandırılması ,Kimyasal eşitlikler ve Kimyasal hesaplamalar, Çözünürlük


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyanın tanımı ,amacı ve bölümleri. Bilimsel yöntem,belirsizlikler,anlamlı rakamlar
2 Maddenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri.Maddenin sınıflandırılması.Karışımlar ve ayırma yöntemleri.
3 Maddenin temel kanunları.Kütlenin korunması kanunu.Sabit kütle oranları kanunu.
4 Katlı oranlar kanunu.Dalton Atom hipotezi.Gazların hacimleri kanunu ve Avogadro hipotezi
5 Atom ve yapısı.Atom hakkında bilgi.Elektron, proton,nötron. Atomu belirleyen numaralar.(izotop,izobar)
6 Atomal kütle ve Avogadro sayısı.Atom modelleri, Kuantum sayıları
7 Elementlerin elektronik yapısı.Elementlerin sınıflandırılması.Periyodik yasa.
8 Ara sınav
9 Periyodik özellikler.
10 Kimyasal bağlar
11 Anorganik bileşiklerin tanımı ve adlandırma
12 Kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar.Mol kavramı.Bileşiklerin % bileşimi.Ampirik ve Molekül formülleri
13 Kimyasal reaksiyonların yazılışı ve eşitlenmesi.Kimyasal hesaplamalar.
14 Kimyasal hesaplamalar. Çözünme olayı ve çözünürlük problemleri.Çözünürlüğe etki eden faktörler

-Genel Kimya Prensipler ve Uygulamalar.Petrucci.Harwood Çeviri Editörü:Tahsin UYAR.Palme Yayıncılık,1995. -Genel Kimya Prof.Dr.Yüksel SARIKAHYA.Prof.Dr.Çetin GÜLER.Prof.Dr.Fadime SARIKAHYA.E.Ü.Basım Evi,1989. -Temel Üniversite Kimyası.Prof.Dr.Ender ERDİK.Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA.Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti. -Modern Üniversite Kimyası C.E.Mortimer.Çağlayan Kitapevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 3 3
ÖÇ 6 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek