GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101272017 BOTANİK Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkilerin hücre ve organellerini tanıma, mayoz ve mitoz bölünme, dokular ve organları öğrenmeleridir.


Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN


1 Morfoloji bilim dalını tanıtmak.
2 Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile pekiştirmek, hücre, organ ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini sağlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bitki hücrelerinde organeller (hücre çeperi, hücre zarı, protoplazma, mitokondri, endoplazmik redikulum, golgi, plastitler, ribozom, vakuol, nukleus); dokular (meristem ve sürekli dokular); organlar (kök, hipokotil, gövde, yaprak, çiçek, meyve, tohum) konularını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hücrenin tanımı, bitki ve hayvan hücrelerinin farkları, hücre organelleri
2 Ribozom, endoplazmik redikulum, mitokondri, plastit
3 Golgi, nukleus, mitoz ve mayoz bölünme
4 Mikroskobun tanıtılması
5 Meristem ve sürekli dokular
6 Salgı dokusu
7 Dokuların tekrarı
8 Kök ve hipokotil
9 Ara sınav
10 Gövde ve yaprak
11 Çiçek, çiçek tipleri ve döllenme
12 Çiçek, çiçek tipleri ve döllenme
13 Meyve ve meyve çeşitleri
14 Tohum ve tohum çeşitleri
15
16

ÖNERİLEN KAYNAKLAR: -Özörgücü, B., 1993. Bitki Morfolojisi ve Anatomisine Giriş. E. Ü. Fen Fak. Yay., No: 136, 155 s. - Vardar, Y., 1987. Botanikte Preparasyon Tekniği. E. Ü. Fen Fak.Yay., No:1,66 s. -Vardar, Y., 1970. Bitki Anatomisi Dersleri (Organlar). E. Ü. Fen Fak. Yay., No:29, 172 s. Vardar, Y., 1972. Bitki Anatomisi Dersleri (Hücre ve Dokular). E. Ü. Fen Fak. Yay., No: 26, 161 s. -Vardar, Y., 1981. Biki Morfolojisinde Temel Bilgiler. E. Ü. Fen Fak. Yay., No:21, 156 s. -İnce, H. H., 1989. Bitki Preparasyon Teknikleri. E. Ü. Fen Fak. Yay. No:127, 94 s. DERS ARAÇLARI: Mikroskop, projeksiyon cihazı, bilgisayar, önerilen kitaplarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek