GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101242017 MİKOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Fungusların genel özelliklerinin öğretilmesi, fungusların beslenmesi, gelişmesi, üremesi konusunda bilgi verilmesi ve bitki patojeni fungusların sınıflandırılmasına giriş yapılmasıdır.


Dr. Mehmet ÇETİN


1 Fungusların genel karakterlerini öğrenme, diğer mikroorganizma guruplarından ayırabilme
2 Fungusların önemini ve insanlara olan yararlarını kavrayabilme
3 Fungusların tanılanmasında kullanılan temel üreme organları hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Fungus taksonomisi için kullanılan fenotipik karakterleri öğrenebilme
5 Bitki patojeni Oomycetes, Ascomycetes, sürme ve rastık fungusları, pas funguslarının hayat döngülerini öğrenebilme
6 Mitosporik fungus sporlarının farklılıklarını öğrenebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Fungusların genel özellikleri, beslenmesi, gelişmesi, üremesi ve bitki patojeni fungusların sınıflandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikolojiye giriş, fungusların insan yaşamı ve çevre için önemi ve sınıflandırma içindeki yerleri.
2 Fungal hücre yapısı, fungusların beslenme ve gelişmeleri.
3 Funguslarda eşeysiz üreme
4 Funguslarda eşeyli üreme
5 Fungusların sınıflandırılması
6 Protozoa ve Chromista alemlerindeki fungus benzeri mikroorganizmalar
7 Chromista aleminini genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenlerini
8 Ara sınav
9 Chytridiomycetes bölümünün genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenleri
10 Zygomycetes bölümünün genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenleri
11 Ascomycetes bölümünün genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenleri.
12 Basidiomycetes bölümünün genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenleri.
13 Ustilaginales takımı, genel özellikleri, hayat döngüleri ve bu alemde bulunan önemli bitki patojenleri
14 Mitosporik fungusların sınıflandırılması, karakteristikleri ve önemli bitki patojeni türler

-Turhan, G. Mikoloji Ders Notları -Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & „Sons, Inc. New York. -Arx, J.A. von. 1961. Pilzkunde. Verlag von J. Kramer. -Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A. 2001. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 9th Edition, CABI,UK.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek