GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101262017 AKAROLOJİ Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı zararlı ve avcı akarlar hakkında öğrencilere yeterli bilgi sağlamaktır.1 Öğrenciler, böcekler ve akarlar arasındaki farkı bilebilme.
2 Akarları pratik olarak teşhis etme yeteneği geliştirebilme.
3 Akarın temel morfolojik ve fizyolojik ilkelerini bilebilme.
4 Akarların takım, familya, cins ve türlerinin ayrılmasında kullanılan morfolojik yapıların önemini anlayabilme.
5 Bitkilerdeki majör ve minör akar zararlılarını öğrenebilme.
6 Entegre akar mücadelesinin temel detaylarını bilebilme
7 Akarlara ve diğer zararlılara karşı biyolojik ajan kullanım yeteneği kazabilme.
8 Biyolojik kontrol ajanlarını yok etmeden ve akarlara dayanıklılık kazandırmadan akarisitlerin akarlara karşı nasıl kullanılacağını öğrenebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Akarların sistematikteki yeri, önemli akar grupları, morfolojik özellikleri, akarların davranışları ve yaşam ortamları, toplanmaları, preparatlarının yapılması, zarar şekilleri, ekonomik önemleri, mücadele yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akar sistematiği ve filogenetik ilişkiler
2 Dış anatomi (gnathosoma, idiosoma, bacaklar, kıllar)
3 İç anatomi-I (duyu organları, sinir sistemi, kas sistemi)
4 İç anatomi-II (prosomal bezler, ağız parçaları, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, erkek ve dişi üreme sistemi)
5 Akarlarda üreme (Parthenogenesis ve amphigenesis) ve gelişme (embriyonik ve juvenil)
6 Akar ekolojisi (ağ örme, hareketi, dağılımı, koloni haline gelmesi, iklim, ışık, tür içi ve türler arası ilişkiler)
7 Tetranychidae familyasının ve önemli zararlılarının tanımlanması
8 Ara sınav
9 Eriophyidae familyasının ve önemli zararlılarının tanımlanması
10 Tenuipalpidae familyasının ve önemli zararlılarının tanımlanması
11 Acaridae familyasının ve önemli zararlılarının tanımlanması
12 Phytoseiidae, stigmaeidae vb. predatör familyalarının ve önemli türlerinin tanımlanması
13 Kültürel metotlar, biyolojik mücadele ajanları ve akarisitler ile entegre akar mücadelesi
14 Akarisitlerin özellikleri, etki şekli, akarlara karşı etkin kullanımı

-Evans, G. O., 1992. “Principles of Acarology” University Press, Cambridge. -Jeppson, L. R., Keifer, H. H., Baker, E. W., 1975. “Mites Injurious to Economic Plants”, Univ. Of California Press -Ketle, D. S., 1984. “Medical and Veterinary Entomology”, Croo Helm, London, Sydney. -Krantz, G. W, 1978. “A Manual of Acarology”, Oregon State Univ.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4 5 5
ÖÇ 7 4 5 5
ÖÇ 8 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek