GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101282017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin hava, iklim, iklim elemanı, iklim faktörlerini tanımasını, bitkisel ve hayvansal üretimin miktar ve kalitesini arttırmak için meteorolojik olaylar konusunda bilgi edinmeleri, tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi edinmelerini sağlanmasıdır.1 Hava, iklim ve iklim elemanlarını tanıyabilme
2 Tarımsal üretime atmosferik çevrenin kalite ve kantite olarak etkilerini kavrayabilme
3 İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme
4 Ölçüm sonuçlarını yorumlayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi
2 Atmosfer hakkında genel bilgiler, Meteoroloji gözlem istasyonları
3 Güneş radyasyonu
4 Hava ve toprak sıcaklığının ölçümü, ifade şekilleri
5 Hava neminin ölçümü ve nem ifade şekilleri
6 Yağış şekilleri ve yağış ölçümü, yağış miktarını etkileyen etkenler
7 Hava basıncı ve ölçümü
8 Ara sınav
9 Rüzgar, rüzgarın ölçümü, rüzgardan korunma tesisleri
10 Buharlaşma, buharlaşmanın ölçümü
11 Meteorolojik elemanların tarımsal üretim üzerine etkisi
12 Don olayı, don olayının sınıflandırılması, mücadele yöntemleri
13 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar
14 Kuraklık, kuraklık indisleri, kuraklıkla mücadele. Küresel iklim değişimi, tarım ve su kaynaklarına etkisi

- Özgürel, M. ve Pamuk Mengü, G. 2005. Tarımsal Meteoroloji. Ege Üni. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No: 567. Bornova. 353 s. - Oğuzer, V. 1995. Meteoroloji. Çukurova Üni. , Ziraat Fakültesi Yayın No: 80 Adana. 217s - Yurtseven, E. 1997. İklim Bilgisi. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1485. Ankara. 89s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek