GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102232017 BAKTERİYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bitki patojeni bakterilerin sınıflandırılması, bitkilerde bakterilerin oluşturduğu belirtiler, hastalık yapıcı faktörler, bakterilerin yayılması ve taşınma yolları ve önemli bitki patojeni türlerin kontrolü hakkında bilgi vermek.1 Bakterileri diğer mikroorganizma gruplarından ayırt edebilme
2 Fitopatojen bakterilerin yayılma yollarını öğrenebilme
3 Bitki patojeni bakterilerin hastalık belirtilerini ve hastalık döngülerini öğrenebilme
4 Bitki patojeni bakteriler ile savaşım yöntemlerini öğrenebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Fitopatojen bakterilerin sınıflandırılması, oluşturdukları hastalıklar ve savaşım yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bakteriyolojiye giriş, bakterilerin insan yaşamı ve çevre için önemi ve sınıflandırma içindeki yerleri
2 Bakteri hücre yapısı, bakterilerin beslenme ve gelişmeleri, bakterilerin fizyolojileri
3 Bakterilerin sınıflandırılması
4 Patojenisite ve bakterilerin patojenisite faktörleri, bakteriyofaj ve bakteri benzeri mikroorganizmalar
5 Bakterilerin taşınması ve yayılması
6 Bakteriyel hastalıkların belirtileri ve bakteriyel inokulum hazırlanması
7 Bakterilerin tanılanması, morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik karakterleri ve serolojik tanılama
8 Ara sınav
9 Agrobacterium tumefaciens ve Erwinia amylovora belirtileri, hastalık döngüleri, epidemiyolojileri ve savaşımları
10 Xanthomonas campestris, ve Xanthomonas campestris pv. phaseoli belirtileri, hastalık döngüleri, epidemiyolojileri ve savaşımları
11 Clavibacter michiganence ve Pseudomonas solanacearum, belirtileri, hastalık döngüleri, epidemiyolojileri ve savaşımları
12 Pseudomonas syringae pv. lachrymans, P. syringae pv. phaseolicola, belirtileri, hastalık döngüleri, epidemiyolojileri ve savaşımları
13 Pseudomonas marginalis ve P. syringae pv. syringae, belirtileri, hastalık döngüleri, epidemiyolojileri ve savaşımları
14 Bakteriyel hastalıkların savaşımında temel yaklaşım

-Öner, M., 1989. Bakterioloji, E. Ü. Fen Fak., No: 47, İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek