GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102252017 NEMATOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, nematodların morfolojisi, biyolojisi, ekolojik istekleri, bulaşma ve yayılmaları, konukçuları, kültür bitkilerindeki beslenme mekanizmaları ve zarar şekilleri ile bunlarla mücadele yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca dersin sonunda öğrenciler, Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı derslerinde ihtiyaç duyacakları temel bilgileri sağlayabileceklerdir.1 Bitki paraziti nematodların biyoloji ve beslenme mekanizmalarını bilme
2 Tarımsal alanlarda sıklıkla görülebilen nematod zararını makroskobik olarak tanıyabilme
3 Tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde ekonomik olarak önemli bitki paraziti nematodlara karşı uygulanacak savaş yöntemleri konusunda karar verebilmesi, rapor ve reçete düzenleyebilme
4 Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Nematolojinin tarihçesi, Bitki paraziti nematodlar hakkında genel bilgiler, Nematodlarla çalışma yöntemleri , Ekonomik olarak önemli bitki paraziti nematodlarla savaş yöntemleri, Kültür bitkilerinde zararlı önemli nematod türleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş (Nematod nedir?) Nematolojinin Tarihçesi
2 Bitki Paraziti Nematodlar Hakkında Genel Bilgiler (Morfolojik yapıları)
3 Bitki Paraziti Nematodlar Hakkında Genel Bilgiler (Nematodların biyolojileri) Nematodların Ekolojik İstekleri
4 Nematodların Bulaşma ve Yayılmaları Nematodların Beslenme Mekanizmaları ve Zarar Şekilleri
5 Nematodların Toprak Patojenleriyle İlişkileri Nematodların Doğal Düşmanları Nematodların Sistematik Özellikleri
6 Nematodlarla Çalışma Yöntemleri
7 Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Kültürel Önlemler)
8 Ara sınav
9 Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Fiziksel ve Biyolojik Savaş, Karantina Önlemleri)
10 Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Kimyasal ve Entegre Savaş)
11 Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Tylenchidae)
12 Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Tylenchulidae, Hoplolaimidae)
13 Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Heteroderidae)
14 Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Aphelenchoididae, Longidoridae, Meloidogynidae)

-Pehlivan, E. , Nematoloji. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları No:35, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi Bornova-İzmir, 78 s, 1994. -Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 5
ÖÇ 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek