GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102262017 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Apterygota, Exopterygota ve Pterygota’ya bağlı önemli türleri tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamak


Prof. Dr. Serdar TEZCAN


1 Filogenetik yapıyı tanıyabilmesi
2 Apterygota, Exopterygota ve Pterygota’ya bağlı önemli böcekleri tür düzeyinde tanıyabilmesi
3 Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi
4 Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Apterygota ve Exopterygota’ ya bağlı böceklerin filogenetik durumuna göre taksonomik kategorileri ve genel özellikleri • Protura, Diplura, Collembola, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Grylloblattodea, Orthoptera, Phasmida, Dictyoptera, Dermaptera, Embioptera, Isoptera, Zoraptera, Psocoptera, Mallophaga, Siphunculata, Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Coleoptera, Strepsiptera, Mecoptera, Siphonaptera, Diptera, Lepidoptera, Trichoptera, Hymenoptera takımlarında yer alan önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, yarar ve zarar şekilleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Taksonomi, sistematik, sınıflandırma ve filogenetik yapı hakkında genel bilgi
2 Protura, Diplura, Collembola, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera
3 Grylloblattodea, Orthoptera, Phasmida, Dictyoptera, Dermaptera
4 Embioptera, Isoptera, Zoraptera, Psocoptera, Mallophaga, Siphunculata
5 Hemiptera
6 Hemiptera
7 Thysanoptera
8 Ara sınav
9 Neuroptera, Coleoptera
10 Coleoptera
11 Strepsiptera, Mecoptera, Siphonaptera
12 Diptera
13 Lepidoptera
14 Trichoptera, Hymenoptera
15 Proje Sunumu

-Ecevit, O., 2000. “Böcek Sistematiği”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 34, 487 s. -Imms, A. D., 1964. “A General Textbook of Entomology”. London Methuen & Co. Ltd. 1-886. (1964). -Lodos, N.,1982. “Türkiye Entomolojisi II.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 591 s. -Lodos, N., 1989. “Türkiye Entomolojisi IV.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 250 s. -Lodos, N., 1991.” Türkiye Entomolojisi I.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. -Lodos, N., 1993. “Türkiye Entomolojisi III.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. -Lodos, N., 1998. “Türkiye Entomolojisi VI.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 300 s. -Lodos, N. ve S. Tezcan, 1995. “Türkiye Entomolojisi V.” Entomoloji Derneği Yayınları. 138 s. -Önder, F., 1998. Taksonomi İlkeleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:530, 87 s., Bornova-İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 4 4 3 3 4 5 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 3 4 5 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek