GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102282017 VİROLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bitki virüsleri hakkında genel bilgi vermek, bitki virüslerinin özelliklerini, saptanma, tanı ve tedavi yöntemlerini öğretmek1 Bitki virüsleri hakkında genel bilgi sahibi olabilme
2 Bitki virüsleri ile diğer bitki patojenleri arasındaki farkları ayırt edebilme
3 Bitki patojeni virüslerin taksonomisini bilebilme
4 Bitki patojeni virüslerin yayılma yollarını açıklayabilme
5 Bazı önemli bitki patojeni virüslerin tanı yöntemlerini uygulayabilme
6 Virüslerin biyolojilerini ve ekolojilerini kavrayabilme
7 Bitki virüslerinin kontrol yöntemlerini açıklayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Bitki virüslerinin özellikleri, sınıflandırılması, taşınması, hastalık belirtileri ve bitki virüs hastalıklarının kontrol yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki virolojisine giriş
2 Bitki virüslerinin özellikleri
3 Virüs enfeksiyonu ve sentezi
4 Bitkide virüslerin dağılımı ve taşınması
5 Bitki virüslerinin belirtileri, sınıflandırılması
6 Bitki virüslerinin saflaştırılması, serolojisi
7 Bitki virüslerinin saptanması ve tanılanması, taşınması
8 Ara sınav
9 Bitki virüslerinin ekolojisi ve epidemiyolojisi
10 Türkiye için önemli bitki viral hastalıkları
11 Türkiye için önemli bitki viral hastalıkları
12 Türkiye için önemli bitki viral hastalıkları
13 Türkiye için önemli bitki viral hastalıkları
14 Bitki virus hastalıklarının kontrolü

-Yılmaz, M.A., 1999. Viroloji. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:C-89.156 s -Valkey, D.G.A., 1985. Applied Plant Virology. William Heinemann Ltd. 10 Upper Grosvenor Street, London WIX 9 PA London. 329 pp.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4 5
ÖÇ 7 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek