GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101292018 TARIM EKONOMİSİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Tarım sektörünün mikro ve makro ekonomik boyutta ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini açıklamak ve ayrıca sektörün ekonomik sorunlarını belirlemek, sınıflandırmak ve çözüm üretebilmektir.


Öğr. Gör. Fatma MOROĞLU


1 Tarım Ekonomisi biliminin kapsamını öğrenme.
2 Tarımın sektörünün Ülke ekonomisi içindeki önemini kavrayabilme
3 Üretim faktörleri, fiziksel ilişkiler, üretimle ilgili masraf ve gelir kavramlarını öğrenme ve analiz edebilme.
4 Tarımsal ürünlerin pazar yapısı, fiyatın oluşumu ve pazarlama örgütlerini kavrayabilme.
5 Türkiye'de tarımsai yapının özelliklerini anlayabilme.
6 Tarım işletmeleri ve özelliklerini kavrayabilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Tarım ekonomisi biliminin kapsamı, Dünyada ve Türkiye'de tarımsal yapı, Türkiye'de tarım işletmeleri ve özellikleri, tarımsal üretim ekonomisi, tarım ürünlerinin pazarlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarım ekonomisi biliminin kapsamı, amacı ve ilgili olduğu disiplinler Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 5
2 Dünyada tarım, tarımsal endüstrileşme ve küreselleşme, dünyada tarımsal yapı ve özellikleri Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 15
3 Türkiye’de tarımsal yapı ve özellikleri, tarım istatistikleri, Türkiye’de kırsal nüfus ve tarımda istihdam Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 61
4 Türkiye’de tarımın Milli Gelir ve Dış Ticaretteki yeri, Tarımda girdi kullanımı Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme, yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 75
5 Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme, yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 88
6 Tarımsal üretim ekonomisi, üretim faktörleri Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 111
7 vize
8 Üretim teorisi, Girdi-çıktı İlişkisi, Azalan Verim kanunu, Marjinal ikame oranı Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 133
9 Faktör-faktör ilişkisi, ürün-ürün ilişkisi, Üretimle ilgili masraf ve gelir kavramları Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 141
10 Temel üretim kararlarının alınması, uzun dönem analizleri Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 150
11 Tarım ürünlerinin pazarlanması, Pazar ve pazarlama kavramları, tarımsal ürünlerin Pazar yapısı Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 179
12 Tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, farklı piyasalarda fiyatın teşekkülü Türkçe anlatım, problem çözme, grafik analizi ve yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 188
13 Pazarlama örgütleri Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme, yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 209
14 Borsalar, pazarlama bordları, sözleşmeli üretim, auction sistemi Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme, yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 213
15 Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik Türkçe anlatım, açıklama ve örnekleme, yorumlama Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018 SAYFA 307
16 final

Tarım ekonomisi kitapları ve ders notları Kaynakça, Tarım Ekonomisi, E.REHBER, H.VURAL 2018Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Problem Çözümü 5 9 45
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
ÖÇ 6 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek