GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101072020 GENEL MİKROBİYOLOJİ Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Mikroorganizmalar ve mikrobiyolojinin önemini kavratma, prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaları, mikroorganizmaları kontrol yöntemlerini öğretme.


DR. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Mikrobiyoloji ve mikroorganizmaların önemini kavrayabilme,
2 Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaları öğrenebilme,
3 Mikrobiyal beslenme ve gelişme koşullarını öğrenebilme,
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini öğrenebilme,[Yok]


Mikrobiyolojinin gelişimi, Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler, Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Bakteriler, Virüsler, Funguslar, Mikroorganizmaların gelişmesi, Mikroorganizmaların kontrolü.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Mikrobiyoloji Nedir? Mikrobiyoloji niçin önemlidir? Mikrobiyoloji bilgimizi nasıl kazandık?
1 Hücre yapısı ve organizasyon, Prokaryotik hücre ve yapısı,
2 Ökaryotik hücre ve yapısı
3 Prokaryotik ve ökaryotik hücre bölünmesi
4 Mikrobiyal Beslenme ve Üretim
5 Mikrobiyal Gelişme
6 Mikrobiyal Metabolizma
7 Ara sınav
8 Mikrobiyal Çeşitlilik
9 Funguslar
10 Viruslar
11 Mikroorganizmaların Kontrolü
12 Antimikrobiyal İlaçlar
13 Mikrobiyal Birlikler, Çevre mikroorganizmaları
14

-Özaktan,H., 1996. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları, 84 s. - Bilgehan, H., 1987. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Barış Yayınları, 533 s. -Serter, F., ve Bilgehan, H.,1971. Klinik Mikrobiyoloji. E.Ü.Matbaası, No.84: 334 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek