GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101082020 ENTOMOLOJİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Insecta sınıfının genel özellikleri, insanlara fayda ve zararları, morfolojileri, anatomi ve fizyolojileri ile koleksiyon yapılmaları konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Böcekleri tanıyabilmesi
2 Böceklerin fayda ve zararları hakkında bilgi sahibi olması ve buna göre gruplandırabilmesi
3 Böceklerin morfolojik özelliklerini bilerek tarımsal savaş açısından değerlendirebilme
4 Böceklerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini bilerek tarımsal savaş açısından değerlendirebilme
5 Uluslararası kurallara uygun olarak böceklerin toplanması ve koleksiyon yapabilme[Yok]


Insecta sınıfının genel özellikleri, fayda ve zararları • Böceklerin morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri • Böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kuralları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Böceklerin sistematikteki yeri ve Arthropoda şubesinin bazı önemli sınıflarının genel özellikleri
1 Böceklerin zarar ve yararları
2 Böceklerin dış yapısı ( morfolojisi ), deri ve yapısı
3 Böceklerde baş (caput, cephalo) ve uzantıları
4 Böceklerde göğüs (thorax) ve uzantıları
5 Böceklerde karın (abdomen) ve uzantıları
6 Böceklerin içyapısı ve çalışması (anatomisi ve fizyolojisi), kas sistemi, sindirim sistemi
7 Ara sınav
8 Boşaltım sistemi, dolaşım sistemi ve solunum sistemi
9 Sinir sistemi ve salgı sistemi
10 Duyu organları ve üreme sistemi
11 Böceklerde üreme ve gelişme
12 Böcek ekolojisi
13 Böceklerin toplanması ve koleksiyon yapılması
14

-Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). E. Ü.Ziraat Fak. Yay., No: 282, 364 s. -Demirsoy, A. 1990. Yaşamın Temel Kuralları. Omurgasızlar, Böcekler, Entomoloji. Cilt II, Ankara. -Kansu, A. 1994. Genel Entomoloji. A.Ü. Ziraat Fak. Ders Notu, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek