GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101192020 STAJ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Meslek hayatlarında çalışabilecekleri kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe sahibi olmak.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Staj yaptığı işyerinde bitki koruma ile ilgili birimleri tanıma ve çalışma konuları hakkında bilgi edinebilme
2 Bitki korumacı olarak topluma ve doğaya uygun meslek etiğine sahip uygulamaları ve değerlendirmeleri kullanma ve bu bilinci kazanabilme.
3 Bazı bitki hastalık ve zararlılarını teşhis edebilme ve bunlara karşı mücadele yöntemlerini öğrenebilme
4 Bitki hastalık ve zararlılarının arazi, bahçe ve tarla koşullarında çıkış zamanlarını ve çoğalmaları üzerine etkide bulunan faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme
5 Derslerde bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili elde ettiği teorik bilgileri staj yaptığı işyerinde kullanma ve yorumlama becerisi kazanabilme
6 Ekip halinde çalışma becerisi kazanma ve bireysel sorumlulukları doğrultusunda ekip çalışmalarına katkıda bulunabilme.
7 Stajın gerçekleştirildiği özel veya tüzel kurum ve kuruluşların tümüne gerek etik gerekse ahlaki ve kurumsal kurallarına uygun olarak çalışabilme ve bahsedilen kuralların tümünün yükümlülüklerini yerine getirebilme
8 Mesleği ile ilgili farklı sektörleri tanıma, staj yaptığı süre içerisinde kendisiyle ilgili izlenimler bırakma ve mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Staj yapılan işyerindeki çalışmalara katılma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
2 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
3 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
4 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
5 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
6 Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama

YOK


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 15 8 120
Rapor Hazırlama 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 4
ÖÇ 7 5 4 4
ÖÇ 8 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek