GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT151 MATEMATİK I Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere bağıntı, fonksiyon, limit, süreklilik ve türev hakkında gerekli bilgileri öğreterek matematiksel bir alt yapı oluşturmak ve astronomi problemlerine rasyonel bir şekilde yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.


Öğr. Gör. Dr. Özlem ÖZEN


1 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme
2 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere Astronomi alanındaki problemlere uygulayabilme
4 Astronomi alanındaki problemlere rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Sayılar • Fonksiyonlar • Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı • Türev ve Uygulamaları • Eğri çizimleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayılar Rehberli problem çözümü
2 Fonksiyonlar Rehberli problem çözümü
3 Fonksiyon türleri ve özellikleri Rehberli problem çözümü
4 Limit ve özellikleri Rehberli problem çözümü
5 Limitte belirsizlikler Rehberli problem çözümü
6 Süreklilik Rehberli problem çözümü
7 Sürekliliğin Uygulamaları Rehberli problem çözümü
8 Arasınav
9 Türev tanımı Rehberli problem çözümü
10 Türev alma kuralları Rehberli problem çözümü
11 Fonksiyon türlerinin türevleri Rehberli problem çözümü
12 Türev teoremleri Rehberli problem çözümü
13 Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu Rehberli problem çözümü
14 Türevin optimizasyon problemlerine uygulanması Rehberli problem çözümü
15 Eğri çizimleri Rehberli problem çözümü
16 Yarıyıl sonu sınavı

1. Çoker D., Özer O., Taş K. "Genel Matematik" , Cilt 1, (1996) 2.Thomas, G. B. and Finney, R. L., "Calculus and Analytic Geometry", 9th ed., Addison Wesley, (1998) 3. Mustafa Balcı, "Analiz I" Balcı yayınları. 4. J.Steward, Kalculus, TÜBA Yayınları (2007)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 16 4 64
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 3 3
ÖÇ 2 5 4 3 3
ÖÇ 3 4 3 3 3
ÖÇ 4 5 3 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek