GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ152 FİZİK II Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamalarını göstermektir.


Dr.Öğr. Üyesi GÖKHAN UTLU


1 Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2 Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.
3 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
4 Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
5 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme.
6 Matematik , fen ve mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilme.
7 Fizik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme.
8 Fizik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi Problem Çözümü
2 Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması Problem Çözümü
3 Elektrostatik Dengedeki İletkenler, Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkı Problem Çözümü
4 Noktasal Yüklerin Elektrik Potansiyel Enerjisi, Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Potansiyeli Problem Çözümü
5 Elektrik Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi, Yüklü Bir İletkenin Elektrik Potansiyeli Problem Çözümü
6 Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondansatörlerin Bağlanması Problem Çözümü
7 Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Dış Elektrik Alandaki Elektrik Dipolü Problem Çözümü
8 Ara Sınav
9 Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Kanunu Problem Çözümü
10 Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Elektrik Enerjisi ve Güç Problem Çözümü
11 Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Problem Çözümü
12 Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Elektrik Ölçen Aygıtlar Problem Çözümü
13 Manyetik Alan, Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet, Düzgün Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki Hareketi Problem Çözümü
14 Hall Olayı, Biot-Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet Problem Çözümü
15 Ampere Yasası, Bir Selenoidin Manyetik Alanı, Manyetik Akı, Manyetizmada Gauss Yasası, Deplasman Akımı ve Ampere Yasasının Genel Biçimi Problem Çözümü
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

DERS KİTABI: R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-II,Saunders College Publishing,2000(5.baskı). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC,2005 (6.baskı)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Laboratuvar 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Rapor 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4
ÖÇ 2 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 4 4 2 4
ÖÇ 4 5 5 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5 3 3
ÖÇ 7 5 3
ÖÇ 8 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek