GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
İST152 BASIC STATICTICS Ders 1 2 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlamasını, kendi alanlarında kullanabilmelerine olanak sağlayacak temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Doc. Dr. Funda İscioglu


1 1. İstatistik bilimine ilişkin temel kavramları anlayabilme
2 2. Veriyi özetlemek için frekans tablolarını oluşturabilme, grafik ile daha görsel bir şekilde sonuçları sunabilme
3 3. Verinin karakteristik değerlerini elde edebilme, veriyi özetleyebilme
4 4. Olasılık teorisini anlayarak temel olasılık problemlerini çözebilme
5 5. Bazı özel olasılık dağılımlarını tanıma, dağılımları kullanarak problem çözebilme
6 6. Örnekleme yolu ile kitleye ilişkin tahminler yapabilme
7 7. Hipotezler kurup bunları test edebilme, kitleye ilişkin çıkarımlar yapabilme
8 8. Örnekleme dağılımı bilgisini kavrama
9 9. Araştırmalarda etik sorunların farkında oluş
10 10. İstatistiksel veri analizinin eğitimdeki önemini fark edebilme

Birinci Öğretim


Yok


yok


Temel Kavramlar : İstatistiğin Tanımı; Kitle; Örneklem; Değişken; Değişken Tipleri; Parametreler; Örneklem İstatistikleri Frekans Dağılımları : Frekans Dağılım Tablosu; Grafikler. Tanımlayıcı İstatistikler : Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri. Olasılık Teorisi ve Rasgele Değişkenler: Örneklem Uzayı ve Olay; Permutasyon; Kombinasyon; Olasılık Kuralları; Koşullu Olasılık; Bayes Teoremi; Rasgele Değişken, Olasılık Dağılımları Bazı Özel Olasılık Dağılımları: Bernoulli dağılımı; Normal dağılım; Hipergeometrik dağılım; Tekdüze dağılım vb. dağılımlar Örnekleme dağılımı kavramı Ki-kare, F ve t dağılımları İstatistiksel Yorumlama: İstatistiksel Tahminleme; Aralık Tahmini; Hipotez Testleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanımı: İçerik, referanslar, temel kavramlar
2 Frekans dağılımları ve grafikler
3 Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri
4 Olasılık teorisine giriş
5 Olasılık kuramları, koşullu olasılık, toplam olasılık formülü ve Bayes teoremi
6 Kesikli rasgele değişkenler ve özellikleri
7 Kesikli dağılımlar: Uniform, Bernoulli, Binom, Poisson vb.
8 Arasınav
9 Sürekli rasgele değişkenler ve özellikleri
10 Sürekli dağılımlar: Uniform, normal, standart normal, üstel, gamma, vb.
11 Örnekleme dağılımları: Örneklem ortalaması ( ) ve varyansı ( )na ilişkin örnekleme dağılımı ve merkezi limit teoremi
12 Ki-kare, F ve t dağılımları
13 Kitle ortalaması ve varyansı için aralık tahmini
14 Kitle ortalaması ve varyansı için hipotez testleri(tek örneklem durumu)
15 Kitle ortalaması ve varyansı için hipotez testleri(çift örneklem durumu)
16 Final

DERS KİTABI: 1. Applied Statistics, J. Neter, W. Wasserman, G.A. Whitmore, Simon & Schuster, Inc., 4th ed., 1993, ISBN 0-205-13478-5 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Şenol, S., “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 2. Şenol, S., “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-147-6 3. Applied Statistics and Probability for Engineers, D.C. Montgomery & G.C. Runger, John Wiley & Sons, Inc., 3rd ed., 2003, ISBN 0-471-20454-4 (possible to download from internet) 4. Statistics, Concept and Applications, Amir D. Aczel,IRWIN, 1995, ISBN:0-256-11935-X, USA.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
ÖÇ 10 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek