GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST203 IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin, dedektörlerin yapısını kavrayabilmesini, parlaklık tanımlarını anımsamasını, yıldızların erke dağılımları hakkında bilgi sahibi olmasını, sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğeleri olan gradiyent, Balmer süreksizliği ve konumu (Ф,D,λ1) kavramlarını öğrenebilmesini, fotoelektrik ışıkölçerler, fotokatlandırıcılar ve ışıkölçüm süzgeçleri hakkında geniş bilgi sahibi olmasını, yer atmosferi ve yıldızlararası ortamda soğurma olayını, yıldızlararası kızıllaşma kavamlarını öğrenebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Mustafa Serdar Evren


1 Dedektörlerin yapısını ve gürültü kavramını öğrenebilme
2 Parlaklık ve renk ölçeği tanımlarını anımsama
3 Yıldızlarda erke dağılımlarını tanıma ve değerlendirebilme
4 Sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğeleri olan gradiyent, Balmer süreksizliği ve konumu(Ф,D,λ1) ile bunların yıldızların üç boyutlu gösterimlerinde kullanımını kavrayabilme
5 Fotoelektrik ışıkölçer türleri, sıralı ışıkölçer, fotokatlandırıcı türleri, özellikleri ve fotokatlandırıcı tübün önemli parçalarınıöğrenebilme
6 Işıkölçüm süzgeçlerinin temel özelliklerini ve süzgeç türlerini tanıyabilme
7 Işığın yer atmosferinde soğrulması, saçılması ve dağıtılması, tekrenk sönükleştirme kavramlarını değerlendirebilme ve bir yıldızın atmosfer sönükleştirme düzeltmesini yapabilme
8 Yıldızlararası ortamda sönükleştirme olayını anlayabilme ve kızıllaşmadan bağımsız ölçekleri belirleyebilme
9 Işıkölçüm sistemleri hakkında bilgi edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dedektörlerin kavranması; parlaklık ve renk ölçeği kavramlarının anımsanması; yıldızlarda erke dağılımlarının anlaşılması, sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğelerinin kavranması; fotoelektrik ışıkölçer türleri, sıralı ışıkölçer, fotokatlandırıcı türleri ve önemli parçalarını öğrenebilme; ışıkölçüm süzgeçlerinin temel özelliklerini ve türlerini kavrayabilme;yer atmosferinin neden olduğu sönükleştirme ve sönükleştirme düzeltmesinin yapılabilmesi; yıldızlararası sönükleştirme ve kızıllaşmadan bağımsız ölçeklerin belirlenmesi; ışıkölçüm sistemlerinin öğrenilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Işıkölçümün tarihçesi, elektromanyetik tayf, gürültü tanımı. Problem çözümü
2 Dedektörler ve özellikleri, gürültü türleri. Problem çözümü
3 Parlaklık tanımları. Problem çözümü
4 Parlaklık türleri ve renk ölçeği Problem çözümü
5 Yıldızlarda erke dağılımları, yıldız tayflarında erke dağılımının tariflenmesi. Problem çözümü
6 Sürekli erke dağılımının özgün fiziksel öğeleri olan gradiyent, Balmer süreksizliği ve konumu. Problem çözümü
7 Işıkölçüm ölçülerinde çizgilerin önemi ve ölçülerde duyarlığın önemi. Problem çözümü
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav sorularının çözümü. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
10 Fotoelektrik ışıkölçer türleri, sıralı ışıkölçer. Problem çözümü
11 Fotokatlandırıcı türleri ve özellikleri. Problem çözümü
12 Fotokatlandırıcı tübün önemli parçaları( cam kutu,fotokatod, dinodlar) Problem çözümü
13 Işıkölçüm süzgeçlerinin özellikleri ve türleri. Problem çözümü
14 Yer atmosferinde soğrulma, saçılma ve dağıtılma, tekrenk sönükleştirme; bir yıldızın atmosfer sönükleştirme düzeltmesi. Problem çözümü
15 Yıldızlararası sönükleştirme ve kızıllaşmadan bağımsız ölçekler. Problem çözümü
16 Işıkölçüm sistemleri( görsel sistem, fotoğrafik sistemler, fotoelektrik sistemler).Yıl içinde işlenen konuların gözden geçirilerek bilgilerin pekiştirilmesi ve Final sınavına hazırlık. Problem çözümü

Astronomical Photometry -A Guide; Sterken,Chr. and Manfroid,J., Kluwer Academic Publishers,1992.(Türkçe tercüme ders notları) Introduction to Astronomical Photometry; Golay,M., D.Reidel Publishing Company,1974.(Türkçe tercüme ders notları).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 64 64
Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
Soru-Yanıt 1 4 4
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek