GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST204 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Ders 2 4 6,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, gökbilimde çok önemli bir yeri olan gözlemlerle ilgili olarak öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Derslerde, gözlem tekniklerinin yanı sıra gözlen hedefleri konusunda da bilgiler verilerek, gözlemlerde kullanılacak kavram ve hesaplamalara yer verilecektir.


Prof. Dr. Varol Keskin


1 Gök küresini tanıma ve gökcisimlerinin günlük hareketlerini yorumlayabilme
2 Gök küresinde görülen takım yıldızlarla ilgili bilgi edinme, mevsimlere göre gökyüzünü bilme
3 Gök atlası ya da buna uygun yazılımlarla gökyüzü harekerlerini ve gözlem nesnelerinin yerlerini belirleyebilme
4 Gözlem hedeflerinden olan değişen yıldızların gözlemsel özelliklerini değerlendirebilme
5 Gözlemlerde kullanılan teleskop türlerini, özelliklerini ve kullanımlarını öğrenme
6 Gözlemlerde kullanılan algılayıcı türlerini, özelliklerini ve kullanımlarını öğrenme
7 Gözlemsel olarak zaman hesaplamalarını, evre hesabını ve nasıl kullanılabileceğini öğrenme
8 Değişen yıldızlarda dönem değişimi kavramlarını öğrenme
9 Güneşin etkinlik gözlemleri hakkında bilgi sahibi olma
10 Astrofotoğrafçılık konusunda bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Teleskoplar ve kurgu türleri, kon düzenekleri, çıplak gözle gökyüzünü tanıma, yönleri bulma, açısal uzaklık ve parlaklık ölçümü, takım yıldızlar, gök atlası kullanımı. Değişen yıldızlar ve gözlemleri, gözlem hazırlıkları. Algılayıcılar. Güneş’in etkinlik çevrimi. Işıkölçüm sistemleri, atmosfer sönükleştirmesi, zaman hesaplamaları. Değişen yıldızlarda dönem değişimi ve ışık eğrisi çözümlemeleri. CCD ile gözlem ve indirgeme. Astrofotoğrafçılık. Masaüstü gezegenevi yazılımları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gök küresinin tanıtımı, günlük hareketlerin özelliklerinin anlatılması, bilgisayar animasyonları ile uygulamalar
2 Kon düzeneklerinin anlatılması, gök cisimlerinin konumlarının belirlenmesi, bilgisayar animasyonları ile uygulamalar
3 Gök cisimlerinin görünür hareketleri, doğma batma özellikleri, bilgisayar animasyonları ile uygulamalar
4 Teleskop türleri, kurguları ve kullanım özellikleri
5 Gök atlası tanıtımı, kullanımının öğretilmesi, takım yıldızlar ve özellikleri, gök atlası uygulaması
6 Takım yıldızların tanıtımı. Belli başlı bilinen parlak yıldızların konum ve özelliklerinin anlatımı
7 Zaman hesaplamaları, jülyen tarihi, yıldızl zamanı, ışık zaman etkisi ve evre hesaplamalarının anlatımı, hesaplama uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Değişen yıldızlar, türleri ve gözlemsel özelliklerinin anlatımı
10 Değişen yıldız gözlemlerinden elde edilebilen bilgilerin anlatımı, değişen yıldızlara ilişkin hesaplamalar, ışık eğrisi çizimi uygulaması
11 Değişen yıldızlarda dönem değişimi ve hesaplamalarını n anlatımı, dönem değişim hesaplama uygulamaları
12 Atmosfer etkileri ve arındırılma işlemlerinin nasıl yapıldığı konusunda anlatım, atmosfer sönükleştirme uygulaması
13 CCD ve ışık ölçer özellikleri kullanımı ve indirgeme işlemlerinin anlatımı, indirgeme işlemi uygulaması
14 Astrofotoğrafçılık
15 Final Sınavı

1) Kızılırmak, A., “Küresel Astronomi”, Ege Üniversitesi Basımevi, Üçüncü Baskı (1998) 2) Green, R. M., “Spherical astronomy”, Cambridge University Press, Cambridge, (1988) 3) Gökdoğan, N. T., “Küresel Astronomi”, İstanbul Üniversitesi Basımevi, (1965), (çeviri, “Spherical Astronomy”, Cambridge University Press, by W. M. Smart) 4) Saydam Gökküresi, Küresel Güneş Saati, GökatlasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 6 2 12
Derse Katılım 13 2 26
Problem Çözümü 13 2 26
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 20 80
Ev Ödevi 3 6 18
Toplam İş Yükü (saat) 177

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 4 2 3
ÖÇ 5 2 3 3 3
ÖÇ 6 2 3 3 3 3
ÖÇ 7 3 3 3 3
ÖÇ 8 2 4 3 3 3
ÖÇ 9 3 4 3 3 3
ÖÇ 10 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek