GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST302 STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Ders 3 6 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencinin, yıldızların oluşumu, hidrostatik ve ısı dengelerinin kurulması koşullarını, merkezden yüzeye enerji aktarım yollarını, merkezde erke üretimini, yanan maddenin yeniden yakıt olarak kullanılmasını, hidrojen yakıtından helyum yakmaya geçiş koşulları, bu geçişler sırasında yıldızın yapısında gözlenen değişimlerin belirlenmesi, yıldız yapı modellerinin karşılaştırılması, küçük, orta ve büyük kütleli yıldızların evrimlerinin nasıl sonuçlanmasının beklendiği konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Belinda Kalomeni


1 Hidrostatik denge ve ısı dengesini yorumlayabilme
2 Düşük yoğunluklu yıldızlararası bulutların denge koşullarının bozulması ile yıldızların oluşumu yorumlayabilme, yıldız evriminin farklı zamanlarında rol oynayan zaman ölçeklerini yorumlayabilme ve hesaplayabilme
3 Enerji taşınım mekanizmalarını anlayabilmek ve yıldız yapısına etkilerini yorumlayabilme
4 Yıldız içlerinde nükleer tepkimelerin başlama koşullarını belirleme
5 Yıldız yapı denklemleri kullanılarak küçük, orta ve büyük kütleli yıldızların yapıları arasındaki farkları belirleyebilme, kimyasal element farklılıklarının yıldızların yarıçap, etkin sıcaklık ve ışıtmalarını nasıl değiştireceğini kavrayabilme
6 Küçük kütleli yıldızların çekirdeklerinde yozlaşma ve bunun yıldız yapısına ve evrimine etkilerini kavrayabilme
7 Küçük, orta ve büyük kütleli yıldızların nükleer evrimlerinin nasıl sonuçlanacağına ilişkin öngörülerde bulunabilme ve bunun gözlemsel kanıtlarını ortaya koyabilme
8 Kuramsal öngörülerle gözlemsel veriler arasında ilişki kurabilme, benzerlik ve farklılıkları tartışabilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


İngilizce hazırlık programından geçmiş olmak


Yeni oluşan yıldızlarda hidrostatik ve ısı dengelerinin kurulması, gözlemsel veriler, büzülme yaşlarının bulunması; yıldızlarda enerji taşınım yolları, konvektif kararsızlık koşulu; yıldızlarda nükleer enerji üretim koşulları ve türleri, temel yıldız yapı denklemleri ve yıldız modelleri; yıldız parametrelerinin kütleye ve kimyasal karışıma bağlılığı; küçük, orta ve büyük kütleli yıldız modelleri, aralarındaki farklar; küçük, orta ve büyük kütleli yıldızların nükleer evrimleri ve evrimlerin son basamakları arasındaki farklar; yıldız gelişim kuramının gözlemlerle karşılaştırılması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yıldızlara ilişkin ön bilgiler; kütle, yarıçap, etkin sıcaklık ve kimyasal elementlerin bolluklarının belirlenmesi Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
2 Yıldız evrimi denklemleri: lokal termodinamik denge, virial teoremi Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
3 Yıldız evrimi denklemleri: evrim denklemleri, yıldız evriminde karakteristik zaman ölçekleri Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
4 Yıldızlarda gaz ve ışınım temel fiziği: Hal denklemi, iyon, elektron, ışınım basıncı, ışınım transferi Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
5 Nükleer işlemler: bağlanma enerjisi, Hidrojen, Helyum, Karbon, Slikon, yanması, Ağır elementlerin oluşumu Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
6 yıldız yapı denklemleri, politropik modeller, Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
7 Chandrasekhar kütlesi, Eddington ışıtması, Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
8 Ara Sınav Ara sınav soru çözümleri
9 Yıldız evrimi: anakol evrimi Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
10 Yıldız evrimi: Kırmızı dev aşaması, Çekirdekte Helyum yanması, asimptotik dev kolu Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
11 Yıldız evrimi: Beyaz cüceler Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
12 Yıldız evrimi: Büyük kütleli yıldızların evrimi, nötron yıldızları Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
13 Yıldız evrimi: Çok büyük kütleli yıldızlar, Süpernova, kara delik Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
14 yıldızlar, kahverengi cüceler, gezegenler Problem çözümü, makale okuma tartışma, grup çalışması
15 Final sınavı

1- D. Prialnik, An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, Cambridge Uni.Press, 2000 2- Carroll B. W, Ostlie D. A, An introduction to Modern Astrophysics, Pearson, 2006 3- PapersYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
Tartışma 7 2 14
Soru-Yanıt 7 2 14
Takım/Grup Çalışması 4 3 12
Beyin Fırtınası 5 3 15
Rapor Hazırlama 2 3 6
Seminer 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 135

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 1 5 4 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 7 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 8 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek