GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST304 INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Ders 3 6 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencinin atomun fiziksel yapısına ilişkin kuantum mekaniksel yaklaşım ile tayf arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, çizgi oluşum kuramını ve ardında yatan fiziği kavramasını, elektrik alan ve manyetik alan gibi dış alanların atom ve gözlenen tayf üzerindeki etkilerini hesaplayabilmesini, farklı gök cisimlerinin gözlenen tayf yapısını kavrayabilmesini ve genel olarak tayfbilimin evreni anlama sürecimizdeki rolünü kavramasını sağlamaktır.


Doç. Dr. Orkun ÖZDARCAN


1 Tayfbilime ilişkin temel kavramları anlayabilme.
2 Atom modellerini kavrayabilme.
3 Kuantum Mekaniği - Tayfbilim ilişkisini kurabilme, kuantum sayılarının fiziksel anlamlarını kavrayabilme.
4 Seçim kurallarını kavrama ve uygulayabilme, doğada izinli ve yasak elektron geçişlerinin ayrımını yapabilme.
5 Dış etkilerin varlığında tayf çizgilerindeki değişimleri anlayabilme.
6 Çizgi profiline etki eden mekanizmaları kavrayabilme, tayf çizgilerinin şeklini, yeğinliğini yorumlayarak kaynağa ilişkin bilgi türetebilme.
7 Tayfçekerler ve çalışma prensiplerine ilişkin anlam bilgisi.
8 Farklı gök cisimlerinin tayflarını tanıyabilme ve yorumlayabilme, içinde yaşadığımız evreni tayfbilim yolu ile anlayabilme.

Birinci Öğretim


İngilizce hazırlık programını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Yok


Tayfbilimin tarihçesi, Atomun yapısı ve atom modelleri, Uzayın Nicemlenmesi, Karmaşık Atomlarda Açısal Momentum, Geçişler, Dış alanlar varlığında ışınım, Tayfçekerler, Gök cisimlerinin tayflarını yorumlama.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tayfbilimin tarihçesi, temel kavramlar.
2 Atomun yapısı ve Atom Modelleri, Bohr-Sommerfeld Atom modeli Problem çözümü
3 Atomun yapısı ve Atom Modelleri, Kuantum Mekaniksel Yaklaşım Tartışma, klasik atom modellerinin kuantum mekaniksel açıdan yorumlanması.
4 Uzayın Nicemlenmesi (kuantizasyonu), Atomun Vektör Modeli, Atomun Kabuk yapısı Problem çözümü
5 Uzayın Nicemlenmesi (kuantizasyonu), Atomun Vektör Modeli, Atomun Kabuk yapısı Problem çözümü
6 Birden fazla elektonlu atomlara ait vektör modeli, LS eşleşmesi, J-J eşleşmesi Problem çözümü
7 Geçişler, Seçim Kuralları, Geçiş olasılıkları, Einstein Katsayıları. Problem çözümü
8 Dış alanlar varlığında enerji düzeyleri ve ışınım, Zeeman ve Stark olayları, Synchrotron ve Gyro-synchrotron ışımaları. Problem çözümü
9 Arasınav Arasınav soru çözümleri
10 Çizgi oluşum kuramı, çizgi şiddeti, tayf çizgilerine etki eden etmenler Problem çözümü
11 Tayfçekerler, Gök cisimlerinin tayfları, yıldız, beyaz cüce, bulutsu, HII bölgeleri, etkin gökada özekleri, kuazar tayfları. Farklı tayfların yorumlanması, karşılaştırılması.
12 Gök cisimlerinin tayfları, yıldız, beyaz cüce, bulutsu, HII bölgeleri, etkin gökada özekleri, kuazar tayfları. Tayf yorumlama, karşılaştırma.
13 Tayf analizine genel bakış Problem çözümü
14 Dönem sonu genel tekrar Problem çözümü
15 Final sınavı

• Optical Astronomical Spectroscopy, Kitchin, C. R. 1995, Taylor & Francis Group • Astronomical Spectroscopy: An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of Astronomical Spectra, Tennyson, J. 2005, Imperial College Press • Spektroskopiye Giriş, Gökdoğan, N. 1978 İstanbul Üniversitesi Yayınları • An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, Prialnik, D., 2000, Cambridge University Press • MakalelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4 4
ÖÇ 2 3 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5 3
ÖÇ 6 5 5 3 4 3
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek