GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ411 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı her bir enerji teknolojisini destekleyen fiziksel prensipleri açıklamak ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini tartışmaktır.


Prof. Dr.N.Füsun ÇAM


1 Enerji teknolojilerinin gelişimini izleyebilme.
2 Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilme.
3 Enerji kaynaklarının küresel ısınmadaki etkisini kavrayabilme.
4 Yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekolojik, ekonomik etkileri arasında ilişki kurabilme.
5 Enerji üretiminin toplumsal ve çevresel etkilerini değerlendirebilme.
6 Etkin olarak kaynak tarayabilme ve sunum yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Akışkanlar Mekaniği temelini almış olması önerilir


Enerji teknolojisinin tarihçesi, küresel ısınma ve sera etkisi, Termal enerji, enerji korunumu için temel akışkan mekaniği, su gücü, gel-git gücü, dalga gücü, rüzgar gücü, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, fisyon ve füzyon enerjisi, elektriğin üretimi ve iletimi,enerji ve toplum


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji teknolojisinin tarihçesi, küresel ısınma ve sera etkisi, birimler ve boyut analizi
2 Isı ve sıcaklık, ısı transferi, termodinamik kanunları ve yararlı termodinamik nicelikler, su ve buharın termodinamik özellikleri, Carnot çevrimi, Rankine ve Brayton çevrimleri, gaz türbinleri
3 Fosil yakıtlar, akışkan yatakları, jeotermal enerji
4 Akışkanların fiziksel özellikleri, kütle sürekliliği ideal bir akışkanda enerji korunumu; Bernoulli denklemi, viskoz akışkan dinamiği
5 Su gücü, su türbinleri, su gücünün etkisi ve ekonomisi, dalga enerjisi, dalga gücünün çevresel etkisi ve ekonomisi
6 Gel-git olayı, gel-git gücü, gel-git akımlarının kinetik enerjisi, gel-git barajlarının ekolojik ve çevresel etkisi
7 Rüzgar enerjisinin kaynağı,rüzgar karakteristikleri, rüzgarın kinetik enerjisi, modern rüzgar türbinleri, türbin kontrolü ve çalışması, rüzgar çiftlikleri, rüzgar gücünün çevresel etkileri ve ekonomisi
8 Arasınav
9 Güneş spektrumu, yarıiletkenler, p-n kavşağı, güneş pilleri ve verimlilikleri, güneş panelleri ve gelişen teknolojiler, fotovoltaiklerin (PV) ekonomisi ve çevresel etkisi
10 Fotosentez ve ürün verimi, biyokütle potansiyeli ve kullanımı,biyokütle enerji üretimi,çevresel etkileri ve ekonomisi
11 Fisyon ve füzyon enerjisi
12 Elektrik jenerasyonu ve iletimi, enerji depolama ve yakıt hücreleri
13 Enerji ve toplum
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Andrews J. and Jelley N., Energy Science Principles,Technologies and Impacts, Oxford University Press, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Sørensen B., Renewable Energy, Elsevier Science, 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 4 2 2 3 5 5 3 3
ÖÇ 2 5 3 3 4 3 2 3 5 4 3 3
ÖÇ 3 5 5 3 5 3 2 3 5 5 3 3
ÖÇ 4 4 4 3 3 3 2 3 5 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3
ÖÇ 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek