GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

LisansBu dersin amacı radyasyon fiziğinin tüm konularında öğrencilerin temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak, radyasyonun biyolojik etkileri, kullanıldığı yerler ve ölçülmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir


Prof.Dr.N.Füsun ÇAM


1 İyonize ve iyonize olmayan radyasyonların biyolojik ve çevresel etkilerini kavrayabilme
2 Radyasyonun deteksiyonu için uygun sistemleri seçebilme.
3 Radyasyonun uygulama alanlarını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Atomik ve nükleer yapı, radyoaktivite, radyasyonun madde ile etkileşmesi, radyasyon deteksiyonu ve ölçümü, radyasyon dozimetrisi, radyasyonun uygulama alanları, iyonize radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyon korunması ve iyonize olmayan radyasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atomik ve nükleer yapı, tesir kesiti
2 Radyoaktivite
3 Radyasyonun madde ile etkileşmesi
4 Fotonun madde ile etkileşmesi
5 Radyasyon deteksiyonu ve ölçümü
6 Radyasyon deteksiyonu ve ölçümü
7 Radyasyon dozimetrisi
8 Arasınav
9 Radyasyonun uygulama alanları
10 Radyasyonun uygulama alanları
11 İyonize radyasyonun biyolojik etkileri
12 Radyasyon korunması
13 İyonize olmayan radyasyon
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Martin J.E., Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği (Eds. Tanır A.G., Bölükdemir M.H. ve Koç K.), Palme Yayıncılık, Ankara, 2013 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Lapp R.E. and Andrews H.L., Nuclear Radiation Physics, Prentice-Hall,Inc., New Jersey, 1972. 2.Dörschel B., Schuricht V. And Steuer J., The Physics of Radiation Protection, Nuclear Technology Publishig, 1995 3. Eicholz G.G. and Poston J.W., Principles of Nuclear Radiation Detection, Lewis Publishers,Inc, Chelsea,1985Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek